Opgewekte energie Q1 2022

Het eerste kwartaal van 2022 zit erop en we informeren u graag over de tot nu toe opgewekte energie, want de zon heeft al flink geschenen in deze maanden! Hieronder een afbeelding die weergeeft wat er per dag opgewekt is met het park:

220401 01

Te zien is dat in de laatste dagen van maart al een dagopbrengst van bijna 24.000 kWh is gerealiseerd. Dit is ongeveer gelijk aan 10 keer het jaarverbruik van een gemiddeld huishouden! In totaal is er de eerste drie maanden al zo'n 810.000 kWh opgewekt, wat in lijn is met de verwachtingen. We werken nog aan een live dashboard voor op onze website, zodat u in de toekomst zelf kunt zien wat de productie van het zonnepark is.