Hoe staat het met zonnepark LangstraatZon?

Inmiddels is het zonnepark precies één jaar in operatie en levert het stroom aan onze partner Greenchoice. We hebben ook de eerste tien maanden van dit kalenderjaar erop zitten en dus een goed beeld van de opbrengst dit jaar. In totaal is er tot op heden dit jaar iets meer dan 5.400.000 kWh opgewekt.

Hieronder is een overzicht per maand te zien:

221102_Opbrengst Hoe staat het met zonnepark LangstraatZon? - LangstraatZon

Zoals in eerdere nieuwsberichten gecommuniceerd hebben er dit jaar nog diverse testen plaatsgevonden van het park, en is de productie in de zomermaanden nog ‘afgeknepen’ geweest om de gecombineerde aansluiting met de windmolens om het park heen te kunnen testen. Tot op heden verlopen deze testen conform verwachting goed en voor volgend jaar verwachten we dan ook een ongestoorde productie te kunnen realiseren. Desondanks is ook dit jaar de productie al conform verwachting, niet in de laatste plaats omdat het een bovengemiddeld zonnig jaar is geweest. Met de laatste twee maanden van het jaar erbij verwachten we rond de 5.600.000 kWh uit te komen.

Intussen is de rectificatieperiode in volle gang. Het beheer en onderhoud van het park wordt ingericht en het bestuur blijft de gang van zaken nauwlettend monitoren.