Nieuw bestuur LangstraatZon

Tijdens de ALV van 23 maart heeft het nieuwe bestuur van LangstraatZon vorm gekregen. Naast de reeds bestaande bestuursleden Albert Pols (voorzitter) en Jan Sebregts (secretaris, penningmeester ad interim) zijn Lau van Vliet, Hans Vermeulen en Dennis Segeren verkozen tot nieuwe bestuursleden. 

Lau is met zijn 78 jaar oud de meest ervaren rot in het bestuur. Hij is als actief lid al sinds 2015 betrokken bij LangstraatEnergie en sinds 2019 bij LangstraatZon. Als bestuurslid zal hij zich blijven richten op alles rondom de techniek van het park en algemene ondersteuning van het bestuur. Hans is 69, gepensioneerd en sinds vorig jaar als actief lid betrokken bij de bestuursvergaderingen. Met zijn ervaring als directeur en toezichthouder kan hij op allerlei vlakken zijn steentje bijdragen in het bestuur van LangstraatZon. Dennis is 37 en werkzaam in een managementfunctie bij Vanderlande. Hij heeft afgelopen jaar de nieuwsbrieven, persberichten, website en Facebook opgezet en beheerd en blijft in het bestuur verantwoordelijk voor de communicatie. 

Voor de gezichten die bij deze namen horen en hun persoonlijke ambitie waarom zij deel uitmaken van het bestuur kunt u een kijkje nemen op deze pagina: https://www.langstraatzon.nl/wie-zijn-we