ALV LangstraatZon 23 maart

Op 23 maart 2022 heeft LangstraatZon haar eerste ALV gehouden, in Buurthuis Sprang Driessen. Met meer dan 60 certificaathouders die aanwezig waren was het een mooie hoge opkomst en het werd een informatieve avond.

Voorzitter Albert Pols en secretaris Jan Sebregts namen het hele programma voor hun rekening. Na de opening werd het verslag over 2019 en 2020 gedaan door Jan en werd na toelichting door de kascommissie door de vergadering décharge verleend aan het bestuur voor de financiën over deze jaren. Na deze terugblik gaf Albert een vooruitblik over 2022. Hierna werden de kandidaat bestuursleden aan de vergadering voorgesteld, te weten Lau van Vliet, Hans Vermeulen en Dennis Segeren. Zij werden unaniem verkozen door de vergadering om tot het bestuur toe te treden. 

Hierna werd door Jan het principe voor de winstdeling en het voorstel voor de uitkeringen aan leden toegelicht. Enkele vragen, waaronder over het effect van de hoge energieprijzen, werden besproken en hierna werd het voorstel, evenals de begroting unaniem goedgekeurd. 

Alle vooraf ingediende vragen werden door Jan en Albert tot slot behandeld en enkele aanvullende vragen werden besproken, en hierna werd de vergadering met een drankje afgesloten. Een mooie avond om weer op verder te bouwen komend jaar.

Één van de acties voor komend jaar is om een ledenraad te vormen, welke verplicht is voor een corporatie van onze grootte. Mochten zich hiervoor leden aan willen melden die actief hun steentje bij willen dragen door het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en te controleren, dan horen we dat graag! Aanmelden kan via info@langstraatzon.nl

LangstraatZon 23 maart 22 13LangstraatZon_23_maart_22_-_11 ALV LangstraatZon 23 maart - LangstraatZonLangstraatZon_23_maart_22_-_6 ALV LangstraatZon 23 maart - LangstraatZon