Samen energie opwekken

Het zonnepark biedt aan de lokale certificaathouders de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de energietransitie, ongeacht of de eigen woning zelf geschikt is voor zonnepanelen. Door samen te werken kon dit grote zonnepark gerealiseerd worden.

Samen investeren

Bijna 170 certificaathouders wekken samen via het zonnepark energie op. Zij hebben allemaal tussen de €100 en €10.000 bijgedragen. Op deze wijze is het zonnepark volledig lokaal Waalwijks eigendom en komen alle revenuen toe aan inwoners van Waalwijk.

Financieel voordeel

Het zonnepark biedt niet alleen een maatschappelijk rendement. De inleg van deelnemers zal op termijn worden terugbetaald uit de opbrengsten van het zonnepark en er wordt een rendement van zo’n 10% per jaar verwacht over een looptijd van 25 jaar.

Een groene toekomst

We leven in een wereld vol mogelijkheden; we reizen, eten wat we willen en beschikken over voldoende energie. Volgende generaties moeten dezelfde kansen krijgen, vinden wij. Daarom bouwen wij mee aan een groene, duurzame toekomst met voldoende energie voor iedereen.

Project LangstraatZon

LangstraatZon Coöperatie U.A is opgericht op 28 juni 2019. De coöperatie is een burgerinitiatief met als doel: het opwekken van zonne-energie in de gemeente Waalwijk, samen met inwoners, bedrijven en verenigingen in de gemeente. De handelsnaam van de coöperatie is LangstraatZon. 

LangstraatZon werkt samen met de gemeente Waalwijk, Rabobank De Langstraat, Greenchoice, Enexis en Eneco. LangstraatZon heeft geen winstoogmerk; de coöperatie wordt op vrijwillige en onbezoldigde basis bestuurd door een aantal deskundige, betrokken en gedreven inwoners van de gemeente Waalwijk.

Het idee is eenvoudig: inwoners, kleine bedrijven, verenigingen en stichtingen in de gemeente Waalwijk investeren samen in een zonnepark op het Ecopark, de voormalige vuilstort van de gemeente Waalwijk, gelegen aan de Gansoyensesteeg. De leden vormen samen de coöperatie en zijn door middel van uitgegeven certificaten samen eigenaar van de zonne-installatie. Deze Waalwijkse duurzame geproduceerde energie is niet alleen schoon maar geeft ook nog een financieel voordeel voor de deelnemers. Het coöperatieve zonnepark zorgt ervoor dat de financiële voordelen van deze productie, volledig beschikbaar komen voor deelnemers aan dit project.

Eind 2020 was op nagenoeg alle beschikbare certificaten ingeschreven en in het eerste kwartaal van 2021 hebben alle certificaathouders hun investering gedaan. Inmiddels is het project gerealiseerd en wordt de eerste stroom afgenomen door Greenchoice. Het eerste rendement zal in 2022 aan de certificaathouders worden uitgekeerd.

Project LangstraatZon