Update zonnepark februari

De zon begint weer sterker te schijnen en het is mooi om te zien dat de opbrengsten van het park toe beginnen te nemen. In deze update geven we wat meer info over deze opbrengsten tot op heden en de huidige stand van zaken richting oplevering en de volgende fase van het zonnepark.

Opbrengst zonnepark

Op jaarbasis wordt een theoretische opbrengst van ca. 5.500 MWh per jaar. Dit is 5.500.000 kWh. In januari en februari is de totale opbrengst zo'n 301.000 kWh geweest, wat in lijn is met de te verwachten opbrengst in deze maanden. In onderstaande grafiek is de opbrengst per dag te zien. Duidelijk te zien is dat sinds we mooie heldere dagen gekregen hebben eind februari, de opbrengsten direct mee oplopen tot zo'n 18.000 kWh per dag. Dit neemt komende maand weer verder toe als de zon blijft schijnen! 

220301_Opbrengst_jan-feb Update zonnepark februari - LangstraatZon

Storm Eunice

Vorige week toen storm Eunice over het land raasde was het even spannend: hoe zou de constructie zich houden bij deze extreme windkracht? Wij zijn ter plaatse geweest toen de wind aan begon te zwellen eind van de vrijdagmiddag en hebben kunnen zien dat de constructie erg stabiel is. De wind heeft nagenoeg geen invloed hierop. Na afloop van de storm bleek 1 zonnepaneel losgeraakt te zijn maar na controle bleek dit te komen omdat er 2 schroefklemmen ontbraken. Dit staat dus los van de constructie en bleek een gebrek te zijn dat hersteld dient te worden door de aannemer. 

Stand van zaken bouw

De afgelopen weken stonden nog steeds in het teken van het opleveren van het zonnepark, dat al wel in productie is maar nog niet geheel af. Gedurende januari en februari hebben diverse testen en inspecties plaatsgevonden. Zo heeft aannemer ProfiNRG de 'provisional acceptance test' in een rapportage aan ons opgeleverd eind januari. Deze rapportage is gecontroleerd door onze technisch adviseur. Daarnaast is door Solarif een 'electrical inspection' uitgevoerd. Deze inspectie richt zich op PV-installaties, van het voedende tracé tot en met de hoofdverdeelinrichting waarop de PV-installatie is aangesloten. Deze inspectie is visueel én bestaat uit metingen en testen en toont aan wat de kwaliteit van het park is op het moment dat de installatie gebouwd en aangesloten is. Ook dit is afgerond. Daarnaast is er een opleverinspectie geweest op 16 februari met bevoegd gezag, provincie en gemeente Waalwijk. Hiermee kan het 'opleverprotocol stakeholders' worden afgerond. Tot slot is er een restpuntenlijst die wij samen met aannemer ProfiNRG opgesteld hebben. Hier staan nog enkele kritische punten op die opgelost moeten worden voordat de formele 'voorlopige oplevering' plaats kan vinden. Naar verwachting gaat dat in maart of uiterlijk april plaatsvinden. 

Daarna gaat de 'Rectificatieperiode' in. Dit is een fase van 24 maanden waarbij aannemer ProfiNRG gehouden is alle gebreken die aan het licht komen voor eigen rekening en risico te herstellen. Tevens zullen zij in deze twee jaar het onderhoud van het park volledig op zich nemen. Hoe zich dit verder ontwikkeld volgt in een volgende update.