Historie zonnepark

Historie zonnepark

2019  

Oprichting LangstraatZon Coöperatie U.A. Doelstelling is om met behulp van subsidie, de postcoderoosregeling, investeerders woonachtig in Waalwijk aan te trekken om te participeren in een zonnepark omdat zij zelf geen zonnepanelen op hun daken kunnen leggen. Het zonnepark moet komen te liggen op het Ecopark, de voormalige vuilstort van de gemeente Waalwijk. Het project zal in twee fasen worden gerealiseerd. Informatieavonden worden georganiseerd in Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik.

2020

De postcoderoosregeling zal in 2020 worden vervangen door een nieuwe subsidieregeling SDE+. Deelname aan het project zal nu ook mogelijk worden voor inwoners die reeds zelf zonnepanelen op hun daken hebben, of willen leggen. Vanwege Corona vinden informatiesessies online plaats. Inschrijvingen stromen binnen: in oktober is voor 2/3 van het benodigde kapitaal ingeschreven. De nieuwe subsidieregeling heeft inderdaad geresulteerd in een snelle toename van de inschrijvingen op certificaten.

2021

Begin 2021 keurt de Gemeenteraad Waalwijk een overbruggingskrediet van €720.000 goed. Omdat alle certificaathouders het volledige aandelenkapitaal snel hebben gestort hoeft geen beroep worden gedaan op dit krediet. Op 17 maart komt de financiering rond met de Rabobank. In maart is de definitieve keuze gemaakt voor de bouwer van het zonnepark: ProfiNRG. ProfiNRG blijft de eerste jaren betrokken bij het beheer en onderhoud en om het functioneren van het park te monitoren en te optimaliseren. In de overeenkomst is een opbrengstgarantie afgesproken. De voorbereiding van de bouw worden gestart.

Van de vijf windmolens die op het Ecopark staan, valt er één uit. Er ontstaat nu meer ruimte op het bestaande electriciteitsnetwerk. Dit betekent voor LangstraatZon dat fase 2 van het project tegelijk met fase 1 kan worden gerealiseerd. Dit betekent zowel tijdwinst als kostenbesparing. Op 16 augustus wordt met de bouw wordt gestart. Op 11 september wordt een open dag georganiseerd voor bezoekers, waaronder veel certificaathouders. Ongeveer 1/4 van de zonnepanelen zijn reeds geïnstalleerd en geeft een goed beeld van het toekomstige zonnepark. In het vierde kwartaal is het zonnepark gereed om te worden getest. In december wordt de eerste stroom gegenereerd en aan Greenchoice verkocht.

2022

De bouw- en testfase is in het laatste stadium. De eerste Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden en op 16 mei is de rectificatieperiode van start gegaan. Het zonnepark levert nu vol vermogen en de komende 2 jaar monitoren we of het voldoet aan de performance die is afgesproken in het contract.