Stroomverdeling

De opgewekte stroom komt niet direct bij de gebruikers terecht, maar via een Leverancier. De Coöperatie LangstraatZon verkoopt alle stroom aan een Leverancier. De eerste drie jaar dat het Zonnepark draait zal de elektriciteit van het zonnepark geleverd worden aan Greenchoice. 


Bij deze afnemer van onze stroom hebben we voor onze leden een concurrerende prijs bedongen voor de prijs van elektra en gas. Deze prijzen staan op www.greenchoice.nl/langstraatzon.
Leden zijn echter zelf vrij in de keuze van hun energieleverancier.

Naast de opbrengst van de verkoop van de zonnestroom ontvangt LangstraatZon van de Leverancier Greenchoice een extra vergoeding per lid dat daar klant wordt en blijft van Greenchoice, een zogenaamde margevergoeding.