Stimulering Duurzame Energie (SDE)

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) is een ministeriele regeling om de productie van hernieuwbare, schone en duurzame energie te stimuleren, geregeld onder meer in het Besluit stimulering duurzame energieproductie en de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in deze de subsidieverstrekker.

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door 2 factoren:

  • de kostprijs voor de productie van hernieuwbare energie voor de betreffende technologie (voor ons dus zonne-energie) en
  • de waarde die de opgewekte energie op de markt heeft.

De kostprijs wordt vastgelegd in het zogenaamde basisbedrag (ook wel fasebedrag genoemd). Dat bedrag ligt voor de hele looptijd (van het Zonnepark en de subsidie) vast, dus voor de gehele 15 jaar.

Om die reden wil LangstraatZon de bouw van het zonnepark zo snel als mogelijk volledig aanbesteden (fase 1 & 2) en bouwen. De aansluitcapaciteit voor het zonnepark is door Enexis voor de eerste fase bevestigd.

De coöperatie heeft een beschikking voor de regeling SDE+ 2019, waarbij het basisbedrag is vastgesteld op € 92 / MWh. Het zogenaamde correctiebedrag is voor 2019 voorlopig vastgesteld op € 25 / MWh. Als het zonnepark in 2019 al in bedrijf zou zijn, zou de subsidie in 2019 dus maximaal  € 67 / MWh bedragen.

Wilt u meer uitleg over de SDE subsidie wordt u duidelijk in de volgende video.