Rekenvoorbeeld

Kies jij voor LangstraatZonDelen? Dan heb je die investering in ongeveer 8 jaar terugverdiend (bij volledige inleg). Dit enkel door de korting die je door deelname aan de coöperatie op jouw energiebelasting krijgt. Die korting bedraagt momenteel immers zo’n € 0,12 per kWh.

In een korte film wordt uitgelegd wat u voordeel kan zijn. Link naar de film

De terugverdientijd is natuurlijk afhankelijk van de hoogte van de energiebelasting, die jaarlijks door de overheid bepaald wordt. Maar ook de opbrengsten uit verkoop van de stroomverkoop zijn van invloed. Met die opbrengsten worden de exploitatiekosten van het zonnepark betaald. Blijft er daarna nog iets over, dan komt dat ten goede aan de leden van de coöperatie. Op die manier kan de terugverdientijd dus verder slinken.

Met volledige inleg
Uitgaande van de energiebelasting en btw in 2019, gaat het belastingvoordeel per LangstraatZonDeel € 0,1193 bedragen. Jouw jaarlijkse belastingvoordeel per ZonDeel is dus € 11,93 (100 kWh x € 0,1193).

Zonder inleg
Uitgaande van de energiebelasting en btw in 2019, gaat het jaarlijkse belastingvoordeel  € 11,93 per LangstraatZonDeel bedragen (100 kWh x 11,93 cent). Wanneer je instapt zonder inleg, bedraagt jouw voordeel per kWh € 0,034.

Met alleen de energiebelastingteruggave verdien je als deelnemer (met volledige inleg) naar verwachting je inleg terug in ongeveer 8 jaar. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van de energiebelasting. Naast de energiebelasting verkoopt de coöperatie de opgewekte stroom aan Greenchoice. Uit deze opbrengsten worden de exploitatiekosten betaald.  Wat er overblijft komt ten goede aan de leden van de coöperatie.