Postcoderoos

Onderstaand wordt de Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek in het kort toegelicht. Deze regeling wordt ook wel de postcoderoosregeling genoemd.

 De fiscale regeling verlaagd tarief geeft recht op een korting op de energiebelasting als een particulier of BAG woonplaatsen Gemeente Waalwijkondernemer samen met anderen investeert in opwekking van duurzame energie. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op een dak of grond in de buurt. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat wil zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen.

De verlaging tot nihil van het tarief van de eerste schijf van de energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot maximaal het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar en je een kleinverbruikersaansluiting hebt. Dat is een aansluiting tot 3x80Ampère. Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor deze belastingkorting. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

Inwoners van de gemeente Waalwijk kunnen deelnemen aan LangstraatZon. Deelnemers worden lid van de coöperatie  en investeren in het zonnepark door in te schrijven voor een aantal zonnedelen.

Om deel te kunnen nemen stelt de overheid als voorwaarde dat je binnen het gebied van aaneengesloten postcodes rondom de productielocatie woont, dat is LangstraatZon op het ecopark van de gemeente Waalwijk. Dit wordt een postcoderoos genoemd.

Wilt u meet weten? Zie “hier opgewekt”