Kosten en baten

Door in te schrijven geef je aan deel te willen nemen in het zonnepark en daarvoor lid te willen worden van de coöperatie. Je kunt kiezen voor deelname met of zonder inleg en je geeft aan voor hoeveel zonnedelen.

Een zonnedeel heeft een opbrengst van ca. 100 kWh per jaar. Bij een volledige inleg kost 1 zonnedeel ca. €100,-. Wanneer je niets inlegt kost een zonnedeel je ca. € 130,30. Het verschil tussen volledige inleg en geen inleg wordt veroorzaakt omdat er aflossing en rente moet worden betaald. Je betaalt dit niet direct maar dit wordt ingehouden op de energiebelasting die je terugontvangt, omdat je deelneemt in de coöperatie. Het verschil tussen volledige inleg en geen inleg wordt veroorzaakt omdat er aflossing en rente moet worden betaald.

De terugverdientijd van je Zonnedelen hangt af van een aantal factoren:

  • De zonne-uren: hoe langer en feller deze schijnt, hoe korter de terugverdientijd.
  • De jaarlijkse vast te stellen hoogte van de energiebelasting: de korting van 100% geldt gegarandeerd 15 jaar, maar de hoogte van de energiebelasting zelf wordt jaarlijks door het Ministerie van Financiën bepaald. (De hoogte van de energiebelasting is op dit moment 11,93cent per Kwh.)
  • Volledige inleg of geen inleg.

In een voorzichtige prognose is vastgesteld dat in het participatiemodel van coöperatie LangstraatZon de terugverdientijd rond de 7-8 jaar zal liggen. Daarna ontvang je nog minstens 7 jaar zelf geproduceerde groene stroom van ons zonnepark.

Het moment van inschrijving is bepalend bij de toewijzing van zonnedelen (wie het eerst komt, wie het eerst maalt).

Klik hier om direct in te schrijven