Kosten en baten

Voor € 10,- per jaar word je lid van Coöperatie LangstraatZon en kun je een of meerdere certificaten LangstraatZon kopen. Een certificaat LangstraatZon representeert 100 kWh.

Het idee is dat leden hun eigen (verwachte) elektriciteitsverbruik (tot maximaal 10.000 kWh) aan CLZ’s kopen, om zo hun volledige energieverbruik te verduurzamen. Zo produceer je via het Zonnepark (gegarandeerd 15 jaar) groene, lokaal opgewekte elektriciteit.

Nadat je je hebt ingeschreven als lid (of herbevestiging daarvan), geef je coöperatie LangstraatZon het recht om op het moment dat het Zonnepark kan worden gebouwd, per CLZ een bedrag van € 100,- per CLZ te incasseren van je bankrekening.  De afschrijving van het totale bedrag, gebaseerd op het totaal aan CLZ’s dat je koopt, zal waarschijnlijk plaatsvinden in het 4e kwartaal van 2020.

Het incasseren van je totaal aan coöperatie LangstraatZon verschuldigde bedrag gebeurt bij de zogenaamde ‘financial close’, als de opdracht tot realisatie van het Zonnepark wordt gegeven.  Dit is ongeveer 12 weken voor de eerste Inbedrijfstelling van het Zonnepark (naar verwachting eind 1e, begin 2e kwartaal 2021).

De opbrengst van het zonnepark hangt af van:

  • de zonopbrengst, hoe meer zon, hoe gunstiger het resultaat;
  • de verkregen subsidie : het verschil tussen de verkoopprijs aan de Leverancier en het zogenaamde correctiebedrag in de SDE-regeling: hoe hoger het bedrag is van de verkoopprijs ten opzichte van het correctiebedrag, hoe meer opbrengst;
  • de productiekosten: hoe lager de productiekosten, hoe gunstiger het resultaat.
  • de overige bedrijfskosten zoals administratiekosten, bestuurskosten en hoogte van de bijdrage aan het Duurzaamheidsfonds
  • de overige bedrijfskosten zoals administratiekosten, bestuurskosten en hoogte van de bijdrage aan het Duurzaamheidsfonds

Bestaande en nieuwe leden

De bestaande 200 leden (die al eerder hebben ingeschreven) hebben op basis van de ledenovereenkomsten het recht om lid te blijven van Coöperatie LangstraatZon en deel te nemen aan de propositie zoals in dit informatiedocument beschreven. Ze dienen daarvoor wel het lidmaatschap van Coöperatie LangstraatZon te herbevestigen en een nieuwe ledenovereenkomst te sluiten. Ze kunnen dan ook op basis van deze propositie meer of minder CLZ’s aanschaffen.

Vanaf september 2020 zullen wij onze bestaande leden converteren. Nadat onze bestaande leden hun deelname hebben herbevestigd, weten we hoeveel CLZ’s beschikbaar zijn voor nieuwe leden. De inschrijving voor nieuwe leden zal in oktober 2020 kunnen starten