Kosten en baten

Door in te schrijven geef je aan lid te worden van de coöperatie langstraatZon en mee gaat doen in het opwekken van duurzame energie in het aan te leggen zonnepark. Je geeft aan of je deelneemt met volledige inleg of zonder inleg en je geeft aan voor hoeveel zonnedelen. Let op, neem nooit meer zonnedelen dan dat je electriciteitsverbruik is.

Een zonnedeel heeft een opbrengst van ca. 100 kWh per jaar. Bij een volledige inleg kost 1 zonnedeel  €100,-. Wanneer je niets inlegt kost een zonnedeel je  € 130,30. Het verschil tussen volledige inleg en geen inleg wordt veroorzaakt door de bijdrage die moet worden terugbetaald. Je betaalt dit niet direct maar dit wordt ingehouden op de energiebelasting die je terugontvangt, omdat je deelneemt in de coöperatie. 

De terugverdientijd van je Zonnedelen hangt af van een aantal factoren:

  • De zonne-uren: hoe langer en feller deze schijnt, hoe korter de terugverdientijd.
  • De jaarlijkse vast te stellen hoogte van de energiebelasting: de korting van 100% geldt gegarandeerd 15 jaar, de hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks door het Ministerie van Financiën bepaald. (De hoogte van de energiebelasting is op dit moment 11,93cent per Kwh.)
  • Volledige inleg of geen inleg.

In een voorzichtige prognose is vastgesteld dat in het participatiemodel van coöperatie LangstraatZon de terugverdientijd rond de 8 jaar zal liggen. Daarna ontvang je nog minstens 7 jaar zelf geproduceerde groene stroom van "ons"  zonnepark.

Het moment van inschrijving is bepalend bij de toewijzing van zonnedelen (wie het eerst komt, wie het eerst maalt).

Klik hier om direct in te schrijven