Kosten en baten

Schrijf jij je in bij coöperatie LangstraatZon, dan ga je duurzame energie opwekken via het zonnepark dat in Waalwijk gerealiseerd wordt. Optimaal profiteren van het financiële voordeel van samen lokaal groene energie produceren? Dan neem je deel met volledige inleg. Maar omdat wij ook mensen met een kleinere portemonnee de kans willen geven om mee te doen, is overigens ook deelname zonder inleg mogelijk. 

LangstraatZon werkt met LangstraatZonDelen. Een LangstraatZonDeel komt overeen met 100 kWh per jaar. Met een jaarverbruik van 3.000 kWh bijvoorbeeld, heb je dus 3.000 : 100 = 30 LangstraatZonDelen nodig om energiedekkend te werk te gaan. De LangstraatZonDelen kosten € 100,- per stuk; een eenmalige inleg. Vervolgens heb je enkel nog kosten voor lidmaatschap; € 10,- per jaar. Bij LangstraatZon neem je nóóit meer LangstraatZonDelen af dan jouw elektriciteitsverbruik nodig heeft.

Voor diegenen die de eenmalige inleg niet kunnen betalen, maar wel zonne-energie willen produceren, sluit de coöperatie een lening af bij de Rabobank. Om de lening terug te betalen en de rente te vergoeden, vragen we van iedere nulinlegger een extra jaarlijkse bijdrage in de vorm van een inhouding op de teruggave van de energiebelasting. Wanneer je niets inlegt kost 1 LangstraatZonDeel je omgerekend € 130,30. De nulinleggers zullen per saldo nog zo’n € 0,04 voordeel per verbruikte kWh hebben. Maximaal 30% van de certificaten wordt zonder inleg vergeven.  

Terugverdientijd
De terugverdientijd van je LangstraatZonDelen hangt af van een aantal factoren:

  • De zonne-uren
    Hoe langer en feller de zon schijnt, hoe sneller je jouw inleg terugverdiend hebt.
  • De jaarlijkse vast te stellen hoogte van de energiebelasting
    De korting van 100% op jouw energiebelasting geldt gegarandeerd 15 jaar. Het uiteindelijke voordeel in euro’s hangt af van de hoogte van die belasting. Die wordt jaarlijks door het Ministerie van Financiën bepaald. Op dit moment bedraagt het € 0,1193 per Kwh.)
  • Volledige inleg of geen inleg
    Schrijf je je in mét volledige inleg, dan kost één LangstraatZonDeel € 100,-. Kun je dat bedrag niet betalen en kies je voor deelname zonder inleg? Dan zijn jouw uiteindelijke kosten omgerekend € 130,- per ZonDeel. Het verschil in kosten tussen volledige inleg en geen inleg wordt veroorzaakt door de kosten die terugbetaald moeten worden.

Let op, neem nooit meer LangstraatZonDelen dan dat je elektriciteitsverbruik is.
Een LangstraatZonDeel heeft een opbrengst van ca. 100 kWh per jaar. Bij een volledige inleg kost 1 LangstraatZonDeel  €100,-. Wanneer je niets inlegt kost een LangstraatZonDeel je € 130,30. Je betaalt dit niet direct maar dit wordt ingehouden op de energiebelasting die je terugontvangt, omdat je deelneemt in de coöperatie. 
NB Op dit moment wordt er nog onderhandeld met de leverancier, maar we hebben aanwijzingen dat we de bovengenoemde prijzen (€ 100,- en € 130,30) kunnen verlagen.

In een voorzichtige prognose is vastgesteld dat in het participatiemodel van coöperatie LangstraatZon de terugverdientijd rond de 8 jaar ligt. Daarna ontvang je nog minstens 7 jaar zelfgeproduceerde groene stroom van ‘ons’ zonnepark; we gaan in principe een samenwerking voor 15 jaar aan. 

Wie het eerst komt…
Het moment van inschrijving is bepalend voor de toewijzing van het aantal LangstraatZonDelen. Want zoals dat met zoveel dingen in het leven gaat, geldt ook hier: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Wil jij optimaal profiteren van alle voordelen die deelname aan LangstraatZon biedt? Schrijf je dan meteen in!

Klik hier om direct in te schrijven