Geldstromen

Om de investering in het zonnepark te bekostigen wordt 80% van de investering met een bancaire financiering betaald. De overige 20% worden bekostigd met door de leden bijeengebracht Ledenkapitaal. Dit ledenkapitaal bestaat uit maximaal 7.200  ‘Certificaten LangstraatZon’ (CLZ’s) van € 100 per stuk. Een certificaat betaal je door lid te worden van de coöperatie en deel te nemen in het ledenkapitaal. Van deze Certificaten LangstraatZon’ worden genummerde certificaten uitgegeven. Van je deelname ontvang je een certificaat van deelname waarop het aantal ‘Certificaten LangstraatZon’ is vermeld.

Deelname LangstraatZon en investering

Leden

Markt

Totaal

Deelname

20%

80%

100%

Capaciteit zonnepark

720.000 kWh

4.280.000 kWh

5.000.000 kWh

Aantal certificaten tbv leden

7.200

Levering

groene stroom

-

Investering

€ 720.000,-

€ 2.880.000,-

(lening)

€ 3.600.000,-

Op basis van huidige inschrijving vastgesteld

€ 660.000,-

-

-

Huidige uitgegeven aantal CertificatenLangstraatZon

7.000

nvt

90% (van 7.200)

Aantal nog beschikbare certificaten bij 100% omzetting

200

nvt

-

Tabel: Deelname LangstraatZon en investering

Met de huidige intekening is voor circa 90% ingeschreven op het benodigde Ledenkapitaal.

In totaal levert een ‘Certificaten LangstraatZon’ naar verwachting ongeveer 10-14 euro per jaar op. De investering is daarmee naar verwachting in 7-8 jaar terugverdiend.

Voor nieuwe deelnemers zijn nog een beperkt aantal Certificaten beschikbaar om te komen tot 20% (7.200 certificaten) van de totale capaciteit van het zonnepark. 

Deze 20% geldt als een minimum eis gesteld aan het eigen vermogen, om de externe financiering van 80% te kunnen afronden en daarmee het zonnepark kunnen realiseren.

Samen met andere inwoners, verenigingen en bedrijven in de gemeente Waalwijk word je mede eigenaar van het Zonnepark.  Als mede-eigenaar deel je in het resultaat van het zonnepark. Jaarlijks wordt een deel van het resultaat door de coöperatie LangstraatZon op je rekening overgemaakt.