Voor wie is LangstraatZon?

 Voor wie is dit project bestemd?
Voor alle inwoners (particulieren, huurders, verenigingen, stichtingen en het mkb) van Gemeente Waalwijk. Inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik dus.

 Gebied LangstraatZon