Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de coöperatie?
Wij willen samen met de leden van de coöperatie LangstraatZon een zonnepark bouwen en voor een periode van minimaal 15 jaar exploiteren. Dit op de locatie van de voormalige vuilstort van Gemeente Waalwijk.

 

Waarom zou ik kiezen voor zonnepanelen bij coöperatie LangstraatZon?

 • Je draagt bij aan een beter milieu (volledig groene stroom).
 • Je bouwt samen aan een groene omgeving.
 • We zijn samen eigenaar van de coöperatie.
 • Deelname is eenvoudig, voordelig en financieel aantrekkelijk.
 • Je betaalt 15 jaar lang geen energiebelasting.

Wat zijn de verschillen tussen zonnepanelen op je eigen dak hebben liggen en deelnemen aan de coöperatie LangstraatZon?

 

Eigen panelen

Deelnemen in coöperatie Langstraat Zon

Je maakt gebruik van het zogenoemde salderen; de energie die je teruglevert wordt verrekend met je eigen verbruik. De salderingsregeling zal hoogstwaarschijnlijk worden afgebouwd.

Je maakt gebruik van de wettelijke postcoderegeling; je betaalt gedurende 15 jaar geen energiebelasting over je elektriciteitsverbruik.

Je hebt een geschikt dakoppervlak nodig.

Je maakt gebruik van de onrendabele grond van de voormalige vuilstort van Waalwijk.

Er is mogelijk sprake van beschaduwing van de zonnepanelen door objecten, bomen, et cetera.

Er is geen sprake van beschaduwing van de zonnepanelen.

Er is mogelijk geen sprake van optimale oriëntatie ten opzichte van de zon.

Optimale plaatsing is mogelijk.

De panelen ontsieren je dak.

De gemeente is eigenaar van het perceel. Er is opstalrecht verkregen voor 15 jaar, met 2 verlengingen mogelijk tot 25 jaar.

De installatie is technisch ingewikkeld.

Er is sprake van een professionele installatie en aanpak.

Je maakt kosten bij verhuizen.

Je hebt geen kosten bij verhuizing binnen je postcodegebied.

Onderhoud- en beheerskosten zijn voor eigen rekening. Verzekeringen moet je zelf regelen en je hebt geen opbrengstgarantie.

De coöperatie verzorgt het onderhoud, het beheer en de monitoring. Daarnaast is professionele installatie met opbrengstgarantie aan de orde.

 
Voor wie is dit project bestemd?
Voor alle inwoners (particulieren, huurders, verenigingen, stichtingen en het mkb) van Gemeente Waalwijk. Inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik dus. Het project is optioneel voor inwoners van de aangrenzende gemeenten. Raadpleeg hiervoor het bestuur van LangstraatZon via . 

 

Hoeveel panelen worden er geplaatst?

 • Voor fase 1 en 2 worden in het totaal 15.000 panelen geplaatst.
 • Het rendement van de productie is hoog; > 85%.
 • De degeneratie van de zonnepanelen (veroudering, waardoor deze iets aan vermogen inboeten) bedraagt < 0,5% per jaar.
 • De panelen worden in een zogenaamde oost-west-opstelling geplaatst. Dit garandeert het grootst mogelijke financiële gewin voor de coöperatie.
 • De levensduur van de panelen bedraagt 20 tot 25 jaar, maar ze kunnen hoogstwaarschijnlijk langer produceren. 

Waar worden de zonnepanelen geplaatst?
De 15.000 zonnepanelen (fase 1 en fase 2) worden geplaatst bovenop het ecopark. Dit is de voormalige vuilstort van  Gemeente Waalwijk, aan de noordzijde van de A59-Maasroute.

 

Word ik eigenaar van de zonnepanelen? 
De coöperatie is eigenaar van de zonnepanelen, alle apparatuur en de kabels van het project. Je wordt lid van de coöperatie en daardoor ben je mede-eigenaar en heb je zeggenschap over het zonnepark.

 

Waarom een looptijd van 15 jaar?
Wij spreken steeds over een periode van 15 jaar, omdat de Belastingdienst het recht op teruggave van energiebelasting ook maar gedurende 15 jaar garandeert. Na 15 jaar is de schuld afgelost en zijn de panelen afgeschreven. Dat wil overigens niet zeggen dat ze geen waarde meer hebben. Op basis van de stand van de techniek en de regelgeving op dat moment, kunnen opties worden afgewogen (doorstart, herinrichten of beëindigen). Het is een optie om de panelen nog 10 jaar langer te laten liggen. Dat is ook vastgelegd met het recht van opstal bij de gemeente. 

Welke werkzaamheden zijn al uitgevoerd?

De navolgende  werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd:

 • De coöperatie LangstraatZon is opgericht.
 • Er is een tijdelijk bestuur aangesteld.
 • Gemeente Waalwijk heeft opstalrechten en vergunningen verstrekt.
 • Er zijn berekeningen en haalbaarheidsstudies (Brabantse Onwikkelings Maatschappij (BOM)) uitgevoerd.
 • Rabobank heeft de businesscase  met betrekking tot de financiering beoordeeld.
 • De netaansluiting voor fase 1 is bij Enexis besteld.
 • De selectie van leveranciers voor het zonnepark is gaande.

Wat is de verdere planning?

In januari en februari staat communicatie en werving van leden op de planning.

Bij voldoende deelnemers wordt de order voor fase 1 bij de gekozen leverancier geplaatst.

De verwachting is dat de locatie rond juni/juli 2020 wordt opgeleverd en de elektriciteitsproductie dan zal starten.

 

Wanneer is er een ‘go’ voor fase1?

Als er minimaal 650 deelnemers zijn die bij elkaar ongeveer 22.500 LangstraatZonDelen afnemen. Als we dit aantal niet halen, kijken we of het park op een andere manier gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld gedeeltelijk met de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Dit vraagt dan nog enig rekenwerk en aanpassing op het gebied van de financiering. Het zal voor de prijs voor de deelnemers echter niets uitmaken. 

Wat zijn de voorwaarden om mee te doen met deze coöperatie?

 • Je woont binnen de gedefinieerde postcoderoos.
 • Je huidige aansluitwaarde is maximaal (3 x) 80 ampère.
 • Alleen voor verbruiken tot maximaal 10.000 kWh per jaar.
 • Van het totaal aan certificaten in jouw bezit wordt de energiebelasting terugbetaald tot een maximum van 10.000 kWh (een gemiddeld huishouden verbruikt zo’n 3.300 kWh per jaar).

Ik ben ondernemer. Kan ik als ondernemer meedoen?

Ja, dat kan! Kijk dan wel of je voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven onder het kopje 'Beperkende voorwaarden voor deelname’ en het onderdeel ‘Fiscale aspecten’.

 

Ik ben huurder. Kan ik dan meedoen?

Ja, dat zéker! We maken geen onderscheid tussen huiseigenaren en huurders. Dat je een meteraansluiting hebt, de rekening van je energieleverancier betaalt en aan de andere voorwaarden voldoet, is bepalend. Zie ook ‘Voorwaarden om mee te doen’.

 

Ik woon in een complex met een VvE. Kan ik dan meedoen?

Ja, dat kan! Het is zelfs mogelijk dat de VvE participeert, om zo een korting te krijgen op de energiebelasting van de stroom van de collectieve voorzieningen.

 

Als ik al zonnepanelen heb, kan ik dan ook meedoen?

Ja. Met de energiecoöperatie compenseer je de elektriciteit die je niet met je eigen panelen kunt opwekken. Gebruik je  thuis bijvoorbeeld 5.000 kWh per jaar en wek je zelf 1.000 kWh op, dan is het mogelijk om voor het resterende deel (5.000 - 1.000 = 4.000 kWh) aan de coöperatie LangstraatZon deel te nemen.

 

Moet ik iets in mijn meterkast veranderen? 

Nee, alles blijft hetzelfde; er verandert niets aan je aansluiting. De coöperatie LangstraatZon levert de geproduceerde stroom aan het energienetwerk van Enexis.

Hoe bepaal ik het aantal benodigde LangstraatZonDelen/-certificaten?

Één LangstraatZon-deel/-certificaat komt overeen met een verbruik van 100 kWh. Wil je bijvoorbeeld deelnemen voor  uw jaarverbruik van 3.000 kWh, dan heb je dus 3.000 : 100 = 30 LangstraatZonDelen nodig.

 

Krijg ik de opgewekte stroom van het zonnepark zelf?

Ja, de groene stroom wordt via het openbare transportnet aan Greenchoice geleverd (de eerste 3 jaar). Dit met een GvO (garantie van oorsprong) voor levering aan leden van de coöperatie.

 

Wat bespaar ik met als deelnemer van de coöperatie LangstraatZon?

U betaalt een periode van 15 jaar geen energiebelasting over uw elektriciteitsverbruik.

Bij een jaarlijks verbruik van 3.000 kWh bijvoorbeeld, is jouw directe besparing circa € 354,- per jaar.

 

Zijn er nog meer besparingen voor mij?

Ja, de geproduceerde groene stroom van ons zonnepark wordt verkocht aan Greenchoice. De opbrengsten daarvan worden gebruikt om het onderhoud en de exploitatie mogelijk te maken. Het is de verwachting dat het overschot van de opbrengsten ten goede zal komen aan de deelnemers van de coöperatie; dat het aan hen zal worden uitgekeerd. De leden van de coöperatie beslissen over de opbrengsten. 

 

Klopt het dat ik bij deelname in de coöperatie energiebelasting blijf betalen bij mijn energieleverancier?

Ja, dit klopt. Echter na ieder kalenderjaar krijg je de teveel betaalde energiebelasting weer op uw rekening gestort. Dus als je bijvoorbeeld 3.300 kWh per jaar hebt verbruikt en je hebt 30 LangstraarZon-delen/-certificaten, dan ontvang je de energiebelasting over 3.000 kWh retour.
De energiebelasting over de resterende 300 kWh (3.300 - 3.000) krijg je niet terug.

 

Heeft deelname in het project effect op het energielabel van mijn woning, kantoor of werkpand?

Helaas is dit (nog) niet het geval. Er wordt wel aan gedacht door de politiek, maar vooralsnog is deelname aan het project niet in te zetten voor aanpassing van jouw energielabel.

Is de postcoderoosregeling een wettelijke regeling?

Ja, voor een afgesproken duur van 15 jaar. De regeling heet officieel ‘Regeling Verlaagd Tarief’ en is bedoeld voor energiecoöperaties die investeren in collectieve zonneparken en deze exploiteren en deelnemers in dezelfde en aangrenzende postcodegebieden. Deelnemers aan de coöperatie krijgen 15 jaar lang volledige vrijstelling van energiebelasting over de eigen elektriciteit tot een maximum van 10.000 kWh per jaar.

 

Wat gebeurt er als de overheid de energiebelasting op elektriciteit verlaagt?

In de businesscase is rekening gehouden met een verlaging van de energiebelasting. Het zou inhouden dat ook de terug te geven energiebelasting aan de leden lager wordt. Onze minister Wiebes van Economische Zaken heeft gezegd dat er voor coöperaties maatregelen komen om ervoor te zorgen dat de terugverdientijd 7 à 8 jaar blijft. Dit wordt waarschijnlijk via een subsidieregeling per opgewekte kWh gerealiseerd. Deze precieze inhoud van de regeling is nu echter nog onbekend.

 

Op mijn energienota staat al een verminderde energiebelasting. Kan ik meer energiebelasting terugkrijgen dan ik betaal?

Ja. De regel ‘vermindering energiebelasting’ is een heffingskorting. De overheid geeft deze vaste korting, omdat ze vindt dat een elektriciteitsaansluiting een basisbehoefte is. Ze geeft deze korting aan kleinverbruikers. Op die manier kun je jaarlijks ongeveer 2.500 kWh belastingvrij verbruiken. 

Omdat je als deelnemer van de coöperatie gewoon op het elektriciteitsnet aangesloten blijft, krijg je ook deze heffingskorting. De korting krijg je dus altijd.

Wat zijn de risico’s van deelname?

De coöperatie LangstraatZon  sluit de volgende verzekeringen af: 

 • aansprakelijkheidsverzekering;
 • opstalverzekering.

Met de leverancier van het zonnepark wordt een garantieopbrengst (inclusief monitoring) vastgelegd. Verder zijn we een coöperatie U.A. U.A. staat voor ‘Uitgesloten van Aansprakelijkheid’. Dit slaat op de leden van de coöperatie: als de coöperatie failliet gaat, hoeven zij niet in het tekort van de coöperatie bij te dragen.

Wat kost de eerste, eenmalige, inleg om met LangstraatZonDelen/-certificaten deel te nemen aan de coöperatie LangstraatZon?

De eenmalige inleg voor 1 LangstraatZon-deel/certificaat bedraagt € 100,-.

1 LangstraatZon-deel/-certificaat komt overeen met een verbruik van 100 kWh.

Wil je bijvoorbeeld deelnemen voor uw jaarverbruik van 3.000 kWh, dan heb je dus 3.000 : 100 = 30 LangstraatZonDelen nodig. De eenmalige eerste inleg in dit voorbeeld bedraagt dan 30 x € 100,- = € 3.000,-.

 

Hoe bepaal ik het aantal benodigde LangstraatZonDelen/-certificaten?

Één LangstraatZon-deel/-certificaat komt overeen met een verbruik van 100 kWh.

Wil je bijvoorbeeld deelnemen voor  uw jaarverbruik van 3.000 kWh, dan heb je dus 3.000 : 100 = 30 LangstraatZonDelen nodig.

 

Zijn er nog meer kosten verbonden aan deelname?

Je wordt lid van de coöperatie LangstraatZon. Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld bedraagt € 10,-.

 

Is er ook deelname mogelijk zonder eerste inleg?

Ja, zie hiervoor ‘Inschrijven zonder inleg’.

 

Wanneer moeten de LangstraatZonDelen/-certificaten betaald worden?

Op het moment dat het absoluut zeker is dat het project doorgaat en de opdracht aan de leverancier wordt verstrekt, ontvangen alle deelnemers van de coöperatie een rekening voor het aantal LangstraatZonDelen waarvoor zij zich hebben ingeschreven.

Welke informatie heb ik nodig om mee in te kunnen schrijven als lid van de coöperatie LangstraatZon?

Wij hebben de navolgende informatie van je nodig:

 • Je naam.
 • Je postadres en postcode.
 • Je woonplaats.
 • Het EAN-nummer van jouw installatie, terug te vinden op de rekeningen van jouw energieleverancier.
 • Je huidig elektriciteitsverbruik in kWh per jaar (zie hiervoor de jaarafrekening van je energieleverancier. Mocht je in de toekomst meer elektriciteit gaan verbruiken (door bijvoorbeeld het opladen van een elektrische auto, een warmtepomp of elektrisch koken), dan is het verstandig om dit in uw opgegeven totaalverbruik per jaar mee te nemen.
 • Bereken het aantal LangstraatZonDelen/certificaten dat je nodig hebt. Hierbij komt 1 LangstraatZon-deel overeen met 100 kWh. Wil je voor bijvoorbeeld 3.000 kWh per jaar meedoen, dan heb je 3.000 : 100 = 30 LangstraatZonDelen nodig. 

Waar kan ik me inschrijven voor coöperatie LangstraatZon?

Via de website www.langstraatzon.nl

 

Waarom moet ik mij registreren via Zon op Nederland?

Deze organisatie verzorgt de administratie voor het overgrote deel van de Nederlandse energiecoöperaties. Zo ook voor onze coöperatie; LangstraatZon.

Zon op Nederland regelt met de Belastingdienst de teruggave van de reeds geïnde energiebelasting door uw energieleverancier. Bovendien zorgt Zon op Nederland ook voor de inning van de jaarlijkse lidmaatschapskosten van LangstraatZon (op dit moment € 10,- per jaar).

 

Wat is de eerste stap voor het inschrijven?

 • Je registreert je op de website van Zon op Nederland; https://www.zonopnederland.nl.
 • Na registratie krijg je per e-mail een code toegestuurd.
 • Met deze code kun je inloggen.
 • Kies voor postcoderoos 1 (5161, 5165, 5146, 5141, 5145, 5144) of postcoderoos 2 (5142, 5143, 5144, 5145, 5141).
 • Geef het aantal gewenste LangstraatZonDelen aan (niet méér dan uw (toekomstig)verbruik gedeeld door 100).
 • Vul de rest van de gegevens in.
 • De EAN-code  staat op de jaarafrekening en kan ook opgezocht worden via  www.eancodeboek.nl.

Kan ik mij inschrijven zonder inleg? 

Ja, dat is mogelijk. Deze optie is bedoeld voor mensen met een smalle beurs die toch duurzaam bezig willen zijn. 

Het maximum aantal certificaten dat zonder inleg wordt aangeboden is 30% van het totaal, dus zo’n 7.000 certificaten. Hiervoor sluit de coöperatie een lening af bij de Rabobank.  Die lening moet worden terugbetaald, en de rente moet vergoed worden. Daarom vragen we van de nulinleggers een extra jaarlijkse bijdrage.

Dit in de vorm van een inhouding op de teruggaven van de energiebelasting. De nulinleggers zullen per saldo nog zo’n 4 cent voordeel per verbruikte kWh hebben. Nulinleggers MOETEN overstappen naar Greenchoice. Dit in verband met administratie en inhouding.

Categorie 1-, 2– en 3- energieleveranciers; wat is het verschil?

Bij Zon op Nederland zijn er verschillende leveranciers. Zie hiervoor de website van Zon op Nederland; https://www.zonopnederland.nl/overzicht-leveranciers/. Op die pagina is onderaan de volgende uitleg te vinden:

 

Categorie 1-leveranciers leveren volledige ondersteuning aan de postcoderoos en hebben een overeenkomst met Zon op Nederland.

Restitutie van de energiebelasting en de daarover verschuldigde btw wordt automatisch geregeld – geen actie van het lid nodig.

1a. margevergoeding mogelijk;

1b. geen margevergoeding mogelijk.

 

Categorie 2-leveranciers bieden ondersteuning aan de postcoderoos, maar hebben geen overeenkomst met Zon op Nederland.

 • Lid moet zelf melden aan energieleverancier hoeveel energie Lid heeft opgewekt. 
 • Lid ontvangt van Zon op Nederland een voucher met gegevens over de hoeveelheid opgewekte energie in de betreffende periode. 
 • Lid ontvangt van haar Coöperatie de Aanwijzing van Belastingdienst en kan zelf met beide documenten de restitutie en de daarover verschuldigde btw vorderen bij haar energiemaatschappij. Beide documenten worden ter beschikking gesteld aan het lid via het ledenadministratiesysteem. 
  Meer acties van het lid nodig dus, om energiebelastingteruggave te verkrijgen.

 Categorie 3-leveranciers bieden geen ondersteuning aan de postcoderoos.

 • Lid kan géén gebruik maken van de postcoderoosregeling en kan géén aanspraak maken op restitutie van energiebelasting en de daarover verschuldigde btw. 

Moet ik overstappen naar een andere energieleverancier?

Het hangt ervan af of uw huidige energieleverancier een categorie 1-, 2- of 3-leverancier is. Zie hiervoor de categorieën in de bovenstaande vraag. 

Nulinleggers MOETEN overstappen naar Greenchoice. Zie hiervoor ook de vragen onder ‘inschrijven/deelnemen’.

 

Overstappen naar Greenchoice biedt voordelen. Niet alleen voor jouzelf, maar ook voor onze gezamenlijke coöperatie LangstraatZon. 

 

Wat is mijn directe voordeel als ik energie afnemen bij Greenchoice?

Je krijgt scherpe tarieven en gegarandeerd groene stroom. Zie hiervoor https://www.greenchoice.nl/langstraatzon. 

Greenchoice levert een financiële bijdrage voor ieder lid van de coöperatie LangstraatZon die zijn/haar energie via Greenchoice afneemt. Die vergoeding komt ten goede aan álle leden van de coöperatie. 

 

Wat zijn de verdere voordelen bij het overstappen naar Greenchoice?

 • volledig groene stroom en groen gas;
 • 100% duurzame groene energie;
 • levert tegen een scherpe prijs (volgens afspraken die gemaakt zijn met LangstraatZon)
 • eigen stroom uit ons zonnepark in Waalwijk (met garantie van oorsprong (GVO)). 

Kan ik makkelijk overstappen naar Greenchoice?

Ja, dat kan heel eenvoudig. Greenchoice heeft daar een speciale website voor; https://www.greenchoice.nl/langstraatzon/

 

Betaalt Greenchoice de boete aan mijn huidige energieleverancier?

Ja, bij een eenjarig contract met uw huidige leverancier kun je zelf onbeperkt kiezen welk contract je bij Greenchoice wenst. Bij een langduriger contract vergoedt Greenchoice de boete ook, mits er een driejarig leveringscontract met Greenchoice wordt afgesloten. Zie hiervoor ook www.greenchoice.nl/langstraatzon. 

Kan ik de LangstraatZonDelen overdragen?

Ja, dat kan, bijvoorbeeld bij een verhuizing. De coöperatie heeft een tabel gemaakt voor de restwaarde per LangstraatZon-deel per jaar. Deze tabel is indicatief en gebaseerd op een lineaire afschrijving over 15 jaar. Je kunt de aandelen overigens niet verhandelen. We willen immers geen problemen met de AFM. Wanneer je de LangstraatZonDelen wilt aanbieden, moet dit altijd via het bestuur van de coöperatie gebeuren.

 

Wat als ik ga verhuizen?

Ga je verhuizen, maar blijf je binnen de postcoderoos? Dan hoef je dat enkel aan LangstraatZon door te geven. Je hoeft niets anders te doen. Ga je verhuizen naar een gebied daarbuiten, dan kun je geen gebruik meer maken van de fiscale voordelen. Verkoop van de certificaten is dan meestal het zinvolst. Als je jouw huis verkoopt, is de kans overigens groot dat de nieuwe eigenaar graag wil deelnemen.

  

Wat gebeurt er bij overlijden? 

De restwaarde van de LangstraatZonDelen/-certificaten valt dan in de boedel; het is een vermogen.

De LangstraatZonDelen/-certificaten kunnen worden overdragen aan erfgenamen als zij in hetzelfde postcodegebied wonen. Dit overdragen dient wel via de coöperatie te geschieden. Anders moeten ze worden verkocht aan een andere gegadigde. Ook dit loopt via de coöperatie. Voor de inkomstenbelasting moet je dit overigens opgeven in box 3, als eigen vermogen. 

Door wie wordt het project ondersteund?

Het project 'coöperatie LangstraatZon’ wordt breed ondersteund door:

 • Nederlandse wetgeving - de zogenoemde postcoderoosregeling;
 • Belastingdienst - voor teruggave energiebelasting;
 • Rabobank De Langstraat - directeur Leo Mastenbroek voor de projectfinanciering;
 • Gemeente Waalwijk - wethouder Dilek Odabasis, voor support, het beschikbaar stellen van grond voor het zonnepark, vergunningen, juridische ondersteuning en communicatieadviezen/-middelen.
 • Greenchoice - afnemer van zonnestroom, en voor support en communicatieadviezen/-middelen;
 • Zon op Nederland - voor het voeren van de administratie voor de coöperatie;
 • Buurkracht - kennisdrager en voor ondersteuning van project. 

Waar kan ik nog meer informatie vinden?

Mocht je meer informatie willen, dan zijn er diverse websites die je kunt raadplegen, te weten:

Kunt u mij helpen bij het inschrijven als dit om een of andere manier niet lukt via de website?

Ja, daarvoor kun je een e-mail sturen naar .  We plannen dan een afspraak in en loodsen je door het inschrijfproces. 

Hoe kan ik eventuele vragen te stellen?

Het bestuur van LangstraatZon bestaat uit vrijwilligers en probeert de administratieve last zo veel mogelijk te beperken. Veel informatie kun je vinden op de website www.langstraatzon.nl. Hier vind je ook de FAQ’s met antwoorden.

Mocht je toch nog vragen hebben, dan is het mogelijk die via het e-mailadres te stellen.

 

afm vrijstelling prospectus

Heeft u vragen over het project LangstraatZon of wilt u graag meer informatie ontvangen?

Het laatste nieuws