Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de coöperatie?
Wij willen samen met de leden van de coöperatie LangstraatZon een zonnepark bouwen en voor een periode van minimaal 15 jaar exploiteren. Dit op de locatie van de voormalige vuilstort van Gemeente Waalwijk.

 

Waarom zou ik kiezen voor zonnepanelen bij coöperatie LangstraatZon?

 • Je draagt bij aan een beter milieu (volledig groene stroom).
 • Je bouwt samen aan een groene omgeving.
 • We zijn samen eigenaar van de coöperatie.
 • Deelname is eenvoudig, voordelig en financieel aantrekkelijk.
 • Je ontvangt jaarlijks een bedrag terug op je bankrekening.

Wat zijn de verschillen tussen zonnepanelen op je eigen dak hebben liggen en deelnemen aan de coöperatie LangstraatZon?

 

Eigen panelen

Deelnemen in coöperatie Langstraat Zon

Je maakt gebruik van het zogenoemde salderen; de energie die je teruglevert wordt verrekend met je eigen verbruik. De salderingsregeling zal hoogstwaarschijnlijk worden afgebouwd.

Je maakt gebruik van de wettelijke postcoderegeling; je betaalt gedurende 15 jaar geen energiebelasting over je elektriciteitsverbruik.

Je hebt een geschikt dakoppervlak nodig.

Je maakt gebruik van de onrendabele grond van de voormalige vuilstort van Waalwijk.

Er is mogelijk sprake van beschaduwing van de zonnepanelen door objecten, bomen, et cetera.

Er is geen sprake van beschaduwing van de zonnepanelen.

Er is mogelijk geen sprake van optimale oriëntatie ten opzichte van de zon.

Optimale plaatsing is mogelijk.

De panelen ontsieren je dak.

De gemeente is eigenaar van het perceel. Er is opstalrecht verkregen voor 15 jaar, met 2 verlengingen mogelijk tot 25 jaar.

De installatie is technisch ingewikkeld.

Er is sprake van een professionele installatie en aanpak.

Je maakt kosten bij verhuizen.

Je hebt geen kosten bij verhuizing binnen je postcodegebied.

Onderhoud- en beheerskosten zijn voor eigen rekening. Verzekeringen moet je zelf regelen en je hebt geen opbrengstgarantie.

De coöperatie verzorgt het onderhoud, het beheer en de monitoring. Daarnaast is professionele installatie met opbrengstgarantie aan de orde.

 
Voor wie is dit project bestemd?
Voor alle inwoners (particulieren, huurders, verenigingen, stichtingen en het mkb) van Gemeente Waalwijk. Inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik dus. Het project is optioneel voor inwoners van de aangrenzende gemeenten. Raadpleeg hiervoor het bestuur van LangstraatZon via . 

 

Hoeveel panelen worden er geplaatst?

 • Voor fase 1 en 2 worden in het totaal 15.000 panelen geplaatst.
 • Het rendement van de productie is hoog; > 85%.
 • De degeneratie van de zonnepanelen (veroudering, waardoor deze iets aan vermogen inboeten) bedraagt < 0,5% per jaar.
 • De panelen worden in een zogenaamde oost-west-opstelling geplaatst. Dit garandeert het grootst mogelijke financiële gewin voor de coöperatie.
 • De levensduur van de panelen bedraagt 20 tot 25 jaar, maar ze kunnen hoogstwaarschijnlijk langer produceren. 

Waar worden de zonnepanelen geplaatst?
De 15.000 zonnepanelen (fase 1 en fase 2) worden geplaatst bovenop het ecopark. Dit is de voormalige vuilstort van  Gemeente Waalwijk, aan de noordzijde van de A59-Maasroute.

 

Word ik eigenaar van de zonnepanelen? 
De coöperatie is eigenaar van de zonnepanelen, alle apparatuur en de kabels van het project. Je wordt lid van de coöperatie en daardoor ben je mede-eigenaar en heb je zeggenschap over het zonnepark.

 

Waarom een looptijd van 15 jaar?
Wij spreken steeds over een periode van 15 jaar, omdat de Belastingdienst de SDE-subsidie voor 15 jaar heeft toegekend.  Na 15 jaar is de schuld afgelost en zijn de panelen afgeschreven. Dat wil overigens niet zeggen dat ze geen waarde meer hebben. Op basis van de stand van de techniek en de regelgeving op dat moment, kunnen opties worden afgewogen (doorstart, herinrichten of beëindigen). Het is een optie om de panelen nog 10 jaar langer te laten liggen. Dat is ook vastgelegd met het recht van opstal bij de gemeente. 

Welke werkzaamheden zijn al uitgevoerd?

De navolgende  werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd:

 • De coöperatie LangstraatZon is opgericht.
 • Er is een tijdelijk bestuur aangesteld.
 • Gemeente Waalwijk heeft opstalrechten en vergunningen verstrekt.
 • Er zijn berekeningen en haalbaarheidsstudies (Brabantse Onwikkelings Maatschappij (BOM)) uitgevoerd.
 • Rabobank heeft de businesscase  met betrekking tot de financiering beoordeeld.
 • De netaansluiting voor fase 1 is bij Enexis besteld.
 • De selectie van leveranciers voor het zonnepark is gaande.

Wat is de verdere planning?

In september en oktober  staat communicatie en herinschrijving van de leden op de planning en de financiering wordt  geregeld.

Bij voldoende deelnemers wordt de order voor fase 1 bij de gekozen leverancier geplaatst.

De verwachting is dat de locatie rond Q1/Q2 2021 wordt opgeleverd en de elektriciteitsproductie dan zal starten.

 

Wanneer is er een ‘go’ voor fase1?

Als er minimaal 200 deelnemers zijn die bij elkaar ongeveer 7200 Cerificaten langstraatZon afnemen. En de financiering is rond, dan kunnen we van start en de opdracht geven aan de installateur.

Wat zijn de voorwaarden om mee te doen met deze coöperatie?

 • Die zijn er eigenlijk niet. Wel is er maximum gesteld aan het aantal certificaten. Namelijk 100.

Ik ben ondernemer. Kan ik als ondernemer meedoen?

Ja, dat kan! Natuurlijk, graa gzelfs.

 

Ik ben huurder. Kan ik dan meedoen?

Ja, dat kan zéker! We maken geen onderscheid tussen huiseigenaren en huurders. Iedereen mag meedoen.

 

Ik woon in een complex met een VvE. Kan ik dan meedoen?

Ja, dat kan! Het is zelfs mogelijk dat de VvE participeert, om zo een financieel voordeel te behalen als VVE en toch groen bezig te zijn.

 

Als ik al zonnepanelen heb, kan ik dan ook meedoen?

Ja dat kan. Ook hier zijn er geen beperkingen.

 

Moet ik iets in mijn meterkast veranderen? 

Nee, alles blijft hetzelfde, er verandert niets aan je aansluiting. De coöperatie LangstraatZon levert de geproduceerde stroom aan het energienetwerk van Enexis.

Hoe bepaal ik het aantal benodigde LangstraatZonDelen/-certificaten?

Één Certificaat langstraatZon komt overeen met een verbruik van 100 kWh. Je kunt deelnemen met maximaal 100 certificaten. 

Krijg ik de opgewekte stroom van het zonnepark zelf?

Nee, de groene stroom wordt via het openbare transportnet aan Greenchoice geleverd (de eerste 3 jaar). Dit met een GvO (garantie van oorsprong) voor levering aan leden van de coöperatie.

Wat zijn de opbrengsten voor een deelnemer aan coöperatie LangstraatZon?

U ontvangt jaarlijks ca. 10 tot 14 euro retour voor 1 certificaat LangstraatZon. 

Zijn er nog meer besparingen voor mij?

Ja, de geproduceerde groene stroom van ons zonnepark wordt verkocht aan Greenchoice. De opbrengsten daarvan worden gebruikt om het onderhoud en de exploitatie mogelijk te maken. Het is de verwachting dat het overschot van de opbrengsten ten goede zal komen aan de deelnemers van de coöperatie; dat het aan hen zal worden uitgekeerd. De leden van de coöperatie beslissen over de opbrengsten. 

Wanneer de leden klant zijn ontvangen we als coöperatie ook een extra vergoeding.

Overstappen naar Greenchoice?

Wanneer de leden van LangstraatZon klant zijn bij Greenchoice ontvangen we als coöperatie ook een extra vergoeding. Deze vergoeding komt ten goede aan de leden. U kunt makkelijk overstappen via een  speciale website bij Greenchoice die dat faciliteert.  Zie https://www.greenchoice.nl/langstraatzon/

Heeft deelname in het project effect op het energielabel van mijn woning, kantoor of werkpand?

Helaas is dit (nog) niet het geval. Er wordt wel aan gedacht door de politiek, maar vooralsnog is deelname aan het project niet in te zetten voor aanpassing van jouw energielabel.

Is de SDE-subsidie een wettelijke regeling?

Ja dit is een regeling door de rijksdienst voor ondernemend Nederland

 

Wat zijn de risico’s van deelname?

De coöperatie LangstraatZon  sluit de volgende verzekeringen af: 

 • aansprakelijkheidsverzekering;
 • opstalverzekering.

Met de leverancier van het zonnepark wordt een garantieopbrengst (inclusief monitoring) vastgelegd. Verder zijn we een coöperatie U.A. U.A. staat voor ‘Uitgesloten van Aansprakelijkheid’. Dit slaat op de leden van de coöperatie: als de coöperatie failliet gaat, hoeven zij niet in het tekort van de coöperatie bij te dragen.

Wat kost de eerste, eenmalige, inleg om met certificaten LangstraatZon deel te nemen aan de coöperatie LangstraatZon?

Uw wordt van lid LangstraatZon voor €10 / per jaar

Daarna kunt u certifcaten LangstraatZon aanschaffen voor €100 per certificaat. Dit is een deelname van 100 Kwh in het park. U kunt deelnemen met maximaal 100 certificaten.

Zijn er nog meer kosten verbonden aan deelname?

Je wordt lid van de coöperatie LangstraatZon. Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld bedraagt € 10,-.

 Wanneer moeten de certificaten LangstraatZon betaald worden?

Op het moment dat het absoluut zeker is dat het project doorgaat en de opdracht aan de leverancier wordt verstrekt, ontvangen alle deelnemers van de coöperatie een rekening voor het aantal certificaten  LangstraatZon waarvoor zij zich hebben ingeschreven.

Welke informatie heb ik nodig om mee in te kunnen schrijven als lid van de coöperatie LangstraatZon?

Wij hebben de navolgende informatie van je nodig:

 • Je naam.
 • Adres postcode en woonplaats
 • Je telefoonnummer
 • Je e-mailadres
 • Het aantal certificaten LangstraatZon waarmee je deelt wilt nemen in LangstraatZont. Hierbij komt 1 certificaat LangstraatZon overeen met ca. 100 kWh. Je mag meedoen voor maximaal 100 certificaten.

Waar kan ik me inschrijven voor coöperatie LangstraatZon?

Via de website www.langstraatzon.nl

 

Waarom moet ik mij registreren via Zon op Nederland?

Deze organisatie verzorgt de administratie voor het overgrote deel van de Nederlandse energiecoöperaties. Zo ook voor onze coöperatie; LangstraatZon.

Zon op Nederland regelt de inning van de jaarlijkse lidmaatschapskosten van LangstraatZon (op dit moment € 10,- per jaar).

Zon op Nederland betaalt jaarlijks uw aandeel in het resultaat uit.

 

Wat zijn de stappen voor het inschrijven?

 • Je registreert je op de website van Zon op Nederland; https://www.zonopnederland.nl.
 • Na registratie krijg je per e-mail een code toegestuurd.
 • Met deze code kun je inloggen.
 • Geef het aantal gewenste certificaten LangstraatZon aan, niet méér dan 100  certificaten.
 • Vul de rest van de gegevens in.

Kan ik de certificaten LangstraatZon overdragen?

Ja, dat kan, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Je kunt de certificaten overigens niet verhandelen. We willen immers geen problemen met de AFM. Wanneer je de certificaten langstraatZon wilt aanbieden, moet dit altijd via het bestuur van de coöperatie gebeuren.

 Wat als ik ga verhuizen?

Ga je verhuizen, dan moet je doorgeven aan LangstraatZon. Je hoeft niets anders te doen. 

  Wat gebeurt er bij overlijden? 

De restwaarde van de certificaten langstraatZon valt dan in de boedel; het is een vermogen.

De cerificaten LangstraatZon kunnen worden overdragen aan erfgenamen. Dit overdragen dient wel via de coöperatie te geschieden. Anders moeten ze worden verkocht aan een andere gegadigde. Ook dit loopt via de coöperatie. Voor de inkomstenbelasting en erfbelasting moet je dit overigens opgeven in box 3, als eigen vermogen. 

Door wie wordt het project ondersteund?

Het project 'coöperatie LangstraatZon’ wordt breed ondersteund door:

 • Nederlandse wetgeving - de zogenoemde SDE+ subsidie
 • Rabobank De Langstraat - voor de projectfinanciering;
 • Gemeente Waalwijk - wethouder Dilek Odabasis, voor support, het beschikbaar stellen van grond voor het zonnepark, vergunningen, juridische ondersteuning en communicatieadviezen/-middelen.
 • Greenchoice - afnemer van zonnestroom, en voor support en communicatieadviezen/-middelen;
 • Zon op Nederland - voor het voeren van de administratie voor de coöperatie;
 • Buurkracht - kennisdrager en voor ondersteuning van project. 

Waar kan ik nog meer informatie vinden?

Mocht je meer informatie willen, dan zijn er diverse websites die je kunt raadplegen, te weten:

Kunt u mij helpen bij het inschrijven als dit om een of andere manier niet lukt via de website?

Ja, daarvoor kun je een e-mail sturen naar .  We plannen dan een afspraak in en loodsen je door het inschrijfproces. 

Hoe kan ik eventuele vragen te stellen?

Het bestuur van LangstraatZon bestaat uit vrijwilligers en probeert de administratieve last zo veel mogelijk te beperken. Veel informatie kun je vinden op de website www.langstraatzon.nl. Hier vind je ook de FAQ’s met antwoorden.

Mocht je toch nog vragen hebben, dan is het mogelijk die via het e-mailadres te stellen.

 

afm vrijstelling prospectus

Heeft u vragen over het project LangstraatZon of wilt u graag meer informatie ontvangen?

Het laatste nieuws