Veelgestelde vragen

De coöperatie is eigenaar van de zonnepanelen in het project. U wordt lid van de coöperatie en daardoor hebt u zeggenschap over de panelen.

De stroom wordt geleverd aan het openbare net en verkocht aan een leverancier (de eerste 3 jaar aan Greenchoice). In enkele situaties kunt u wel gebruik maken van een dienst van uw leverancier om de door u opgewekte stroom ook ‘virtueel’ te gebruiken.

Dat hangt er van af. Wanneer u bij een van de in dit document genoemde leveranciers zit, hoeft dat niet. Als u bij een andere leverancier zit zult u voor stroom moeten overstappen om gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen. U hoeft voor gas overigens niet over te stappen van leverancier, als u dat niet wilt. De regeling is alleen voor stroom. Gedurende de looptijd van het project kunt u overigens ook overstappen naar een andere leverancier, mits zij de regeling maar ondersteunen.

Ja, dat kan. Hiervoor heeft de coöperatie een tabel gemaakt met een restwaarde per zonnedeel per jaar. U kunt de zonnedelen ‘verkopen’ aan andere deelnemers.

Gaat u verhuizen, maar blijft u binnen de postcoderoos, hoeft u niets te doen. U moet het wel aan LangstraatZon doorgeven. Gaat u verhuizen naar een gebied daarbuiten, dan kunt u geen gebruik meer maken van de fiscale voordelen. Verkoop van de certificaten is dan meestal het meest zinvol. Als u uw huis verkoopt, is de kans overigens groot dat de nieuwe eigenaar graag van de deelname gebruik wil maken.

Helaas (nog) niet. Er wordt wel door de politiek aan gedacht maar vooralsnog is deelname in het project niet in te zetten voor het energielabel.

Ja, dat kan! Kijk dan wel of u voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven onder het kopje “Beperkende voorwaarden voor deelname” en het onderdeel “Fiscale aspecten”.

Ja, natuurlijk kan dat! Er is geen onderscheid tussen huiseigenaren en huurders.

Ja, dat kan! Het is zelfs mogelijk dat de VvE participeert om een korting te krijgen op de energiebelasting van de stroom van de collectieve voorzieningen.

Omdat de belastingdienst het recht op teruggave van energiebelasting ook maar gedurende 15 jaar garandeert. Na 15 jaar is de schuld afgelost en zijn de panelen afgeschreven. Dat wil overigens niet zeggen dat ze geen waarde meer hebben. Op basis van de stand van de techniek en de regelgeving op dat moment, kunnen opties worden afgewogen (doorstart, herinrichten, beëindigen). Optie is de panelen nog 10 jaar langer te laten leggen.

afm vrijstelling prospectus

Wilt u meer weten over project LangstraatZon? Kom dan naar een informatieavond in Waspik, Sprang-Capelle of Waalwijk.

Het laatste nieuws