Zonnepark in Waalwijk is na de zomer klaar voor gebruik

Zonnepark in Waalwijk is na de zomer klaar voor gebruik: laatste puntjes op de i

WAALWIJK - De aanleg van het nieuwe zonnepark in Waalwijk start in het voorjaar. Coöperatie LangstraatZon is de laatste puntjes op de i aan het zetten. Volgens voorzitter Albert Pols zijn de gesprekken met bouwer en bank in de afrondende fase. Het zonnepark is waarschijnlijk in september klaar voor gebruik.

LangstraatZon wil bij het ecopark aan de Gansoyensesteeg een zonnepark aanleggen van zo’n vier hectare, met bijna 15.000 grotere industriële zonnepanelen. Nu zijn er een kleine 170 deelnemers, die in het project willen investeren. De leden delen met hun certificaten mee in de winsten van de coöperatie.

Wie zich nu nog aanmeldt, komt op een wachtlijst te staan voor een volgend project. Dat kan wel even duren, want die plannen staan nog in de kinderschoenen. LangstraatZon wil samen met de gemeente op zoek naar meer geschikte locaties voor dit soort grote ‘zonnewanden’ Ze denkt daarbij aan bijvoorbeeld taluds of wallen, en niet zozeer aan agrarische grond.

Michel Koster 13-03-21, 18:28 Bron: BD

Zaak van de lange adem

Maar die plannen vergen tijd. Ook de aanleg van het zonnepark op de voormalige vuilstort was een zaak van de lange adem. Eerder besloot de gemeente een bedrag van maximaal 750.000 euro voor te schieten om het project van de grond te krijgen. Maar naar alle waarschijnlijkheid is die lening niet nodig.

Met de aanleg van het zonnepark is een bedrag van zo’n 3,6 miljoen euro gemoeid. De coöperatie maakt voor het project gebruik van de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE). Het kabinet wil met deze subsidie de productie van schone en duurzame energie stimuleren. Een deel van die financiering wordt via de bank geregeld. Verder is er het inschrijfgeld van de leden. 

Wilt u meer weten over het project?  Mail dan naar: info@langstraatzon.nl of bel naar: 06-40400822

LangstraatZon U.A. is een coöperatie die staat voor duurzaamheid. LangstraatZon heeft geen winstoogmerk en doet het voor en met de inwoners van de gemeente Waalwijk.