Waar is nog plek voor zonnepanelen? Waalwijk zet schouders onder plan zonne-energie

Waar is nog plek voor zonnepanelen? Waalwijk zet schouders onder plan zonne-energie

WAALWIJK - Waalwijk wil snel meer bedrijfsdaken vol met zonnepanelen. De gemeente gaat tevens actief op zoek naar andere plekken voor het opwekken van zonne-energie, zoals bijvoorbeeld taluds van de stort, geluidswallen, oksels van aansluitingen op snelwegen en gronden bij de waterzuivering. 

Michel Koster 06-01-21, 13:46 Bron: BD

Waalwijk wil grote stappen zetten op het gebied van zonne-energie. Een kwart van de daken van bedrijven is geschikt voor zonnepanelen. Steeds meer ondernemingen kiezen hier ook voor. 

Maar als het aan de gemeente ligt, komen er snel meer daken met zonnepanelen bij. Samen met het bedrijfsleven wil ze daarvoor een actieplan opstellen.

Brandveiligheid

De gemeente ziet ook kansen voor daken, waar het op het eerste gezicht lastiger lijkt om zonnepanelen te plaatsen.  Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als draagkracht of brandveiligheid. Mogelijk zijn hier slimme oplossingen voor te vinden. 

Waalwijk wil graag aan dergelijke proeven meewerken, in samenwerking met provincie en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Ook de stichting Waalwijk CO2 Vrij kan bij deze plannen een rol spelen.

Zonnepark

Waalwijk richt de aandacht bij zonne-energie niet alleen op daken. Het college wil middelgrote zonnevelden toestaan, maar wel op beperkte schaal, vlakbij (agrarische) bebouwing en met een maximum van 15 hectare. Er moet zo min mogelijk landbouwgrond verloren gaan.

Verder wil de gemeente actief op zoek naar mogelijk andere geschikte plekken voor het plaatsen van zonnepanelen. Van geluidswallen tot taluds. 

Bij het Ecopark in Waalwijk komt in ieder geval een zonnepark van zo'n vier hectare, met bijna 15.000 grotere industriële zonnepanelen. Het initiatief van coöperatie LangstraatZon heeft lang op zich laten wachten, maar binnenkort begint de aanleg bij de voormalige stort aan de Gansoyensesteeg.

Wij gaan uit van een slimme combinatie van zon en wind

Dilek Odabasi, Wethouder Waalwijk

De aanleg van zonnevelden- en zonneparken  ligt overigens een stuk gevoeliger. Een meerderheid van Provinciale Staten nam onlangs de motie 'Voorrang voor zon op dak’ aan.  De partijen vinden dat gemeenten niet te makkelijk vergunningen voor zonnevelden vol panelen moeten verlenen. Eerst moet de capaciteit op daken maximaal benut worden. 

De gemeenten krijgen dus het nodige huiswerk mee. Ze moeten duidelijk maken welk dakoppervlak in de regio geschikt is voor zonnepanelen, en hoeveel daken inmiddels al vol gelegd zijn. Welke initiatieven leven er op dit gebied? En wat is de beschikbare netcapaciteit?  De gemeenten in Hart van Brabant (waar ook Waalwijk onder valt) en Enexis hebben zich samen over deze vragen gebogen.

Forse ambities

Waalwijk heeft forse ambities op het gebied van duurzame energie. ,,Wij gaan uit van een slimme combinatie van zon en wind", aldus wethouder Dilek Odabasi. De komst van nieuwe windmolens zorgt in Waalwijk tot dusver voor de meeste discussie. Waar moeten de turbines komen, en wat gebeurt er met de opbrengst? Om maar wat vragen op te werpen. 

De gemeenteraad buigt zich deze maand over de kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie.

Link naar artikel