Stand van zaken bouw zonnepark juli 2021

Stand van zaken bouw zonnepark

Afgelopen maand is door onze aannemer ProfiNRG hard gewerkt aan de voorbereiding van de bouw van ons zonnepark. De eerste materialen zijn ingekocht en er werd de laatste hand gelegd aan de vereiste documenten om te kunnen starten. Eén van deze documenten is het Uitwerkingsplan. Dit plan is afgelopen week intensief besproken met het bevoegd gezag: de provincie, de gemeente en Arcadis, en is op enkele details na gereed. Vooruitlopend op de formele goedkeuring, welke op korte termijn verwacht wordt, mag er al met de werkzaamheden gestart worden.

Op de oude vuilstortplaats zijn de eerste tekenen van de aanstaande bouw te zien. Er worden voorbereidingen getroffen die nodig zijn om op veilige wijze te kunnen bouwen. Zo zijn er op donderdag 22 juli meerdere proefsleuven gegraven om te onderzoeken hoe de opbouw van de grond is en of er veilig funderingspaaltjes in de grond gedraaid kunnen worden, zonder dat de bestaande biogasleidingen in het terrein geraakt worden. Dit is succesvol verlopen, zodat de paneelopstellingen nu uitgezet kunnen gaan worden.

Daarvoor worden er komende weken markeringen uitgezet. De planning is om in de week van 2 augustus de eerste materialen aan te voeren en vanaf 9 augustus te starten met het plaatsen van de eerste funderingspaaltjes en de onderconstructie van de zonnepanelen. Als alles volgens planning verloopt dan zijn eind september de panelen gemonteerd. Daarna moeten de twee trafo’s worden geplaatst en aangesloten op het elektriciteitsnet. Als daarna de totale installatie is goedgekeurd kan de productie van zonnestroom beginnen. Als alles volgens plan verloopt kan eind oktober de eerste stroom aan het net geleverd worden door het zonnepark.

21204c61 e5b2 47bf b0d4 d20c7953f257