Projectvoortgang

Afgelopen week zijn er verschillende activiteiten door het project afgerond. De coöperatie LangstraatZon is opgericht en de technische uitvraag bij een aantal installateurs is gedaan. We kunnen u dan ook informeren over een betere prijs per KWh.

We hopen de komende weken een definitieve keuze te kunnen maken. Ook vinden vinden er gesprekken plaats met energieleveranciers.  Samen met Buurkracht en de gemeente wordt de communicatie voorbereid. Deze zal na de vakantieperiode worden gestart.

We hopen dan zoveel mogelijk huishoudens te enthousiasmeren. Zodat de  opgewekte energie terecht gaat komen bij de inwoners van de gemeente Waalwijk.