Postcoderoos wat brengt de toekomst?

Het Klimaatakkoord is rond. Dat betekent ook dat er een vervolg komt op de salderingsregeling en dat de Postcoderoosregeling (PCR) wordt aangepast. Voor de nieuwe regeling zijn er een aantal uitgangspunten afgesproken in het Klimaatakkoord. Onder andere dat er een soepele overgangsregeling komt voor iedereen die al geïnvesteerd heeft in zonnepanelen en dat de terugverdientijd rond de 7 jaar blijft.

Energiecoöperaties hebben een aparte regeling omdat zij geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. Op dit moment is dat de PCR, maar hoe gaat die er straks uitzien? Met de expertgroep van HIER opgewekt en Energie Samen hebben we samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gekeken hoe de opvolging van de PCR er het beste uit kan zien.

Twee opties

Er zijn twee opties in beeld voor aanpassing van de PCR: een eenvoudige subsidieregeling of behoud van de huidige PCR met verbetering: het recht om te verhuizen. Beide opties zouden in 2021 van start gaan. De eenvoudige subsidieregeling gaat om een regeling met een subsidie per kWh of kWp. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld voor een bepaalde periode, of, bij een regeling op basis van kWp, wordt een jaarlijks vastgesteld tarief uitgesmeerd over aantal jaar.

Voorkeur voor subsidieregeling

Energie Samen organiseerde op 20 juni een discussiebijeenkomst voor haar leden en achterban over de toekomst van de PCR.  De voorkeur van de expertgroep en de leden gaat uit naar de eenvoudige subsidieregeling, met behoud van de structuur van de Postcoderoos en zo mogelijk een uitbreiding van het gebied. Belangrijke afweging: de hoogte van de energiebelasting is niet betrouwbaar, terwijl de businesscase van een PCR-project afhankelijk is van de energiebelasting. Daarnaast is voorkeur uitgesproken voor een regeling op basis van kWh, vanwege het maatschappelijk belang dat we kWh’s nodig hebben en geen slecht opgestelde, goedkope installaties.

Uitwerken

De expertgroep gaat de eenvoudige subsidieregeling samen met EZK verder uitwerken. In het najaar van 2019 gaat Energie Samen opnieuw een consultatie houden onder haar leden om de uitkomsten van de uitwerking van de nieuwe regeling te bespreken.

Wat moet je doen als je net een PCR project wilt beginnen?

Coöperaties die de komende tijd met een project beginnen, krijgen een beschikking voor (minimaal) 15 jaar. Tegen de tijd dat de nieuwe regeling er is kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de PCR waarmee ze gestart zijn, of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling.

Klimaatakkoord en impact energiebelasting op elektriciteit

Juli 2019

Het plan voor het verlagen van de energiebelasting in het laatste klimaatakkoord houdt het volgende in:

  • In 2019 wordt de energiebelasting op elektriciteit met 0,7 eurocent per kWh verlaagd.
  • In 2020 wordt de energiebelasting op elektriciteit nogmaals verlaagd met 2,7 eurocent per kWh.
  • Na 2020 zal de energiebelasting stapsgewijs verlaagd worden met in totaal 7,34 eurocent per kWh.

Deze veranderingen betekenen dat je ten opzichte van de huidige elektriciteitsprijs van €0,20 per kWh een flinke besparing kan verwachten. Als de prijs voor de productie van elektriciteit gelijk blijft en de belasting op elektriciteit daalt dan betaal je in 2020 nog maar €0,16 per kWh. 

Dit heeft impact op de TerugVerdienTijd voor een postcoderoosproject. Het businessmodel is namelijk gebaseerd op het terugontvangen van de energiebelasting. De verlaging van de energiebelasting beïnvloedt de  TVT nadelig.

N.a.v. dit bericht is er contact opgenomen met een informant van Hier Opgewekt:

Volgens de informant van Hier opgewekt wordt de totale verlaging van energiebelasting in 2026, 7, 34 ct. 

Hij gaf aan dat de minister wel heeft toegezegd  dat de terugverdientijd van 7 jaren in stand zal worden gehouden met compensaties of subsidies,  maar dat dit nog moet worden uitgewerkt.

 Via een georganiseerd overleg heeft “Hier Opgewekt” invloed op de voorgestelde regelingen.

De overheid wil met het klimaatakkoord de alternatieven voor het verwarmen van woningen met aardgas, zoals een warmtepomp of een warmtenet, financieel interessanter maken. Een warmtepomp draait op elektriciteit, dus een warmtepomp wordt interessanter als stroom goedkoper wordt. Daarnaast wordt aardgas duurder. Hierdoor worden isolatiemaatregelen maar ook een warmtepomp – met beiden bespaar je op aardgas – financieel (nog) aantrekkelijker. Ondanks dat de elektriciteit in Nederland nog niet 100% groen is, is het toch een groener alternatief dan aardgas. Met de geplande verduurzaming van de energieproductie moet deze in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Nu ligt het aandeel van groene elektriciteit nog op 12,5% (2017).

De prijs voor elektriciteit is opgebouwd uit de kosten voor productie, energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW. Op dit moment betaal je gemiddeld genomen €0,20 per kWh wanneer je minder dan 10.000 kWh verbruikt per jaar (prijspeil 2018). Per kWh betaal je in 2018 ongeveer €0,05 aan productiekosten en gemiddeld €0,10 aan energiebelasting. De resterende €0,05 bestaat uit de BTW en de de kosten voor de opslag voor duurzame energie.