Mailing Zelfstroom

Afgelopen weken is er in Waalwijk een mailing verspreid door Zelfstroom. Wij hebben al verschillende vragen ontvangen of dit een actie was van LangstraatZon. Vandaar dat we reageren op deze mailing en dan ook aangeven dat dit project geen onderdeel is van LangstraatZon.

LangstraatZon biedt ook aan mogelijk geinteresseerde die zelf niet kunnen of willen investeren een regeling aan. Je neemt dan deel aan LangstraatZon door deel te nemen. Je investeert in zonnepanelen en betaalt ze terug, met de opbrengst van de energiebelasting. 

Het voordeel van LangstraatZon is dat u ook deel kunt nemen als u geen eigen dak hebt, een ongunstige ligging van uw woning voor zonnepanelen hebt of op uw woning geen zonnepanelen mag plaatsen.