Klimaatakkoord en impact energiebelasting op elektriciteit

Het plan voor het verlagen van de energiebelasting in het laatste klimaatakkoord houdt het volgende in:

  • In 2019 wordt de energiebelasting op elektriciteit met 0,7 eurocent per kWh verlaagd.
  • In 2020 wordt de energiebelasting op elektriciteit nogmaals verlaagd met 2,7 eurocent per kWh.
  • Na 2020 zal de energiebelasting stapsgewijs verlaagd worden met in totaal 7,34 eurocent per kWh.

Deze veranderingen betekenen dat je ten opzichte van de huidige elektriciteitsprijs van €0,20 per kWh een flinke besparing kan verwachten. Als de prijs voor de productie van elektriciteit gelijk blijft en de belasting op elektriciteit daalt dan betaal je in 2020 nog maar €0,16 per kWh. 

Dit heeft impact op de TerugVerdienTijd voor een postcoderoosproject. Het businessmodel is namelijk gebaseerd op het terugontvangen van de energiebelasting. De verlaging van de energiebelasting beïnvloedt de  TVT nadelig.

N.a.v. dit bericht is er contact opgenomen met een informant van Hier Opgewekt:

Volgens de informant van Hier opgewekt wordt de totale verlaging van energiebelasting in 2026, 7, 34 ct. 

Hij gaf aan dat de minister wel heeft toegezegd  dat de terugverdientijd van 7 jaren in stand zal worden gehouden met compensaties of subsidies,  maar dat dit nog moet worden uitgewerkt.

 Via een georganiseerd overleg heeft “Hier Opgewekt” invloed op de voorgestelde regelingen.

De overheid wil met het klimaatakkoord de alternatieven voor het verwarmen van woningen met aardgas, zoals een warmtepomp of een warmtenet, financieel interessanter maken. Een warmtepomp draait op elektriciteit, dus een warmtepomp wordt interessanter als stroom goedkoper wordt. Daarnaast wordt aardgas duurder. Hierdoor worden isolatiemaatregelen maar ook een warmtepomp – met beiden bespaar je op aardgas – financieel (nog) aantrekkelijker. Ondanks dat de elektriciteit in Nederland nog niet 100% groen is, is het toch een groener alternatief dan aardgas. Met de geplande verduurzaming van de energieproductie moet deze in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Nu ligt het aandeel van groene elektriciteit nog op 12,5% (2017).

De prijs voor elektriciteit is opgebouwd uit de kosten voor productie, energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW. Op dit moment betaal je gemiddeld genomen €0,20 per kWh wanneer je minder dan 10.000 kWh verbruikt per jaar (prijspeil 2018). Per kWh betaal je in 2018 ongeveer €0,05 aan productiekosten en gemiddeld €0,10 aan energiebelasting. De resterende €0,05 bestaat uit de BTW en de de kosten voor de opslag voor duurzame energie.

Het plan voor het verlagen van de energiebelasting in het laatste klimaatakkoord houdt het volgende in:

  • In 2019 wordt de energiebelasting op elektriciteit met 0,7 eurocent per kWh verlaagd.
  • In 2020 wordt de energiebelasting op elektriciteit nogmaals verlaagd met 2,7 eurocent per kWh.
  • Na 2020 zal de energiebelasting stapsgewijs verlaagd worden met in totaal 7,34 eurocent per kWh.

Deze veranderingen betekenen dat je ten opzichte van de huidige elektriciteitsprijs van €0,20 per kWh een flinke besparing kan verwachten. Als de prijs voor de productie van elektriciteit gelijk blijft en de belasting op elektriciteit daalt dan betaal je in 2020 nog maar €0,16 per kWh. 

Dit heeft impact op de TerugVerdienTijd voor een postcoderoosproject. Het businessmodel is namelijk gebaseerd op het terugontvangen van de energiebelasting. De verlaging van de energiebelasting beïnvloedt de  TVT nadelig.

N.a.v. dit bericht is er contact opgenomen met een informant van Hier Opgewekt:

Volgens de informant van Hier opgewekt wordt de totale verlaging van energiebelasting in 2026, 7, 34 ct. 

Hij gaf aan dat de minister wel heeft toegezegd  dat de terugverdientijd van 7 jaren in stand zal worden gehouden met compensaties of subsidies,  maar dat dit nog moet worden uitgewerkt.

 Via een georganiseerd overleg heeft “Hier Opgewekt” invloed op de voorgestelde regelingen.

De overheid wil met het klimaatakkoord de alternatieven voor het verwarmen van woningen met aardgas, zoals een warmtepomp of een warmtenet, financieel interessanter maken. Een warmtepomp draait op elektriciteit, dus een warmtepomp wordt interessanter als stroom goedkoper wordt. Daarnaast wordt aardgas duurder. Hierdoor worden isolatiemaatregelen maar ook een warmtepomp – met beiden bespaar je op aardgas – financieel (nog) aantrekkelijker. Ondanks dat de elektriciteit in Nederland nog niet 100% groen is, is het toch een groener alternatief dan aardgas. Met de geplande verduurzaming van de energieproductie moet deze in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Nu ligt het aandeel van groene elektriciteit nog op 12,5% (2017).

De prijs voor elektriciteit is opgebouwd uit de kosten voor productie, energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW. Op dit moment betaal je gemiddeld genomen €0,20 per kWh wanneer je minder dan 10.000 kWh verbruikt per jaar (prijspeil 2018). Per kWh betaal je in 2018 ongeveer €0,05 aan productiekosten en gemiddeld €0,10 aan energiebelasting. De resterende €0,05 bestaat uit de BTW en de de kosten voor de opslag voor duurzame energie.