Eerste informatie Den Bolder

De kop is eraf; afgelopen dinsdag vond de allereerste informatieavond over coöperatie LangstraatZon plaats. In Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder in Waspik werd een zaal vol geïnteresseerden geïnformeerd over het hoe en wat van investeren in het nieuw te bouwen zonnepark op de voormalige vuilstort van Waalwijk. 

De eerste bijeenkomst in de reeks van 3 trok maar liefst 60 bezoekers. Tijdens hun aanwezigheid in de Schoolstraat werden zij meegenomen in de plannen en ambities met betrekking tot het zonnepark. En tijdens het 2 uur durende samenzijn was er daarnaast volop gelegenheid om vragen te stellen.  

Informatiebijeenkomst
Wat zijn de risico’s van deelname? En wat gebeurt er eigenlijk als ik verhuis? Dit waren enkele van de vragen van uit de zaal. Met de aanwezigheid van het bestuur van de coöperatie meteen menig onduidelijkheid weggenomen worden.

 Zo is de coöperatie een coöperatie U.A.; uitgesloten van aansprakelijkheid, zo legde de initiatiefnemers van LangstraatZon uit. Ook worden er verschillende verzekeringen afgesloten en wordt vooraf een garantieopbrengst met de leveranciers bepaald. Op die manier zijn de risico’s voor deelnemers minimaal. En om terug te komen op de vraag met betrekking tot verhuizen: bij verhuizing binnen de gedefinieerde postcoderoos is er niets aan de hand. Mocht je buiten de aangegeven roos gaan wonen, dan moet je jouw LangstraatZonDelen aan de coöperatie aanbieden.

Vragen
Heb jij interesse in deelname aan LangstraatZon, maar heb je nog vragen? Er staan nog 2 informatieavonden op stapel, dus voel je vrij om aan te sluiten op de volgende momenten:

  • 23 januari 2020 in Sprang-Capelle (20.00 - 22.00 uur in Cultureel Centrum Zidewinde)
  • 29 januari 2020 in Waalwijk (20.00 - 22.00 uur in Rabobank De Langstraat)