Burgers wekken dit jaar zelf 70 procent meer energie op

Collectieve burgerinitiatieven hebben dit jaar 70 procent meer hernieuwbare energie opgewekt, blijkt vrijdag uit de jaarlijkse monitor van Stichting HIER opgewekt, het kennisplatform voor lokale initiatieven voor duurzame energie. Vooral het aantal initiatieven waarmee op duurzame wijze warmte wordt opgewekt, neemt snel toe.

Het aantal burgercoöperaties in Nederland nam in 2019 toe van 69 naar 582. Minstens 85.000 Nederlanders nemen deel aan deze energiecoöperaties.

Bij een burgercoöperatie zijn lokale bedrijven en burgers samen eigenaar van een zonne- of windpark. Mensen kunnen met kleine bijdrages participeren. Ze krijgen rendement op hun inleg en maken vaak zelf gebruik van de opgewekte energie.

Zie artikel op nu.nl