Postcoderoos wat brengt de toekomst?

 

Juli 2019

Link naar Hier opgewekt

Het Klimaatakkoord is rond. Dat betekent ook dat er een vervolg komt op de salderingsregeling en dat de Postcoderoosregeling (PCR) wordt aangepast. Voor de nieuwe regeling zijn er een aantal uitgangspunten afgesproken in het Klimaatakkoord. Onder andere dat er een soepele overgangsregeling komt voor iedereen die al geïnvesteerd heeft in zonnepanelen en dat de terugverdientijd rond de 7 jaar blijft. Energiecoöperaties hebben een aparte regeling omdat zij geen gebruik kunnen maken van de salderingsregeling. Op dit moment is dat de PCR, maar hoe gaat die er straks uitzien?

Met de expertgroep van HIER opgewekt en Energie Samen hebben we samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gekeken hoe de opvolging van de PCR er het beste uit kan zien.

Twee opties

Er zijn twee opties in beeld voor aanpassing van de PCR: een eenvoudige subsidieregeling of behoud van de huidige PCR met verbetering: het recht om te verhuizen. Beide opties zouden in 2021 van start gaan. De eenvoudige subsidieregeling gaat om een regeling met een subsidie per kWh of kWp. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld voor een bepaalde periode, of, bij een regeling op basis van kWp, wordt een jaarlijks vastgesteld tarief uitgesmeerd over aantal jaar.

Voorkeur voor subsidieregeling

Energie Samen organiseerde op 20 juni een discussiebijeenkomst voor haar leden en achterban over de toekomst van de PCR.  De voorkeur van de expertgroep en de leden gaat uit naar de eenvoudige subsidieregeling, met behoud van de structuur van de Postcoderoos en zo mogelijk een uitbreiding van het gebied. Belangrijke afweging: de hoogte van de energiebelasting is niet betrouwbaar, terwijl de businesscase van een PCR-project afhankelijk is van de energiebelasting. Daarnaast is voorkeur uitgesproken voor een regeling op basis van kWh, vanwege het maatschappelijk belang dat we kWh’s nodig hebben en geen slecht opgestelde, goedkope installaties.

Uitwerken

De expertgroep gaat de eenvoudige subsidieregeling samen met EZK verder uitwerken. In het najaar van 2019 gaat Energie Samen opnieuw een consultatie houden onder haar leden om de uitkomsten van de uitwerking van de nieuwe regeling te bespreken.

Wat moet je doen als je net een PCR project wilt beginnen?

Coöperaties die de komende tijd met een project beginnen, krijgen een beschikking voor (minimaal) 15 jaar. Tegen de tijd dat de nieuwe regeling er is kunnen coöperaties samen met hun leden bepalen of ze gebruik blijven maken van de PCR waarmee ze gestart zijn, of dat het gunstiger is om over te stappen naar de nieuwe regeling.

 

Klimaatakkoord en impact energiebelasting op elektriciteit

 

Juli 2019

Het plan voor het verlagen van de energiebelasting in het laatste klimaatakkoord houdt het volgende in:

  • In 2019 wordt de energiebelasting op elektriciteit met 0,7 eurocent per kWh verlaagd.
  • In 2020 wordt de energiebelasting op elektriciteit nogmaals verlaagd met 2,7 eurocent per kWh.
  • Na 2020 zal de energiebelasting stapsgewijs verlaagd worden met in totaal 7,34 eurocent per kWh.

Deze veranderingen betekenen dat je ten opzichte van de huidige elektriciteitsprijs van €0,20 per kWh een flinke besparing kan verwachten. Als de prijs voor de productie van elektriciteit gelijk blijft en de belasting op elektriciteit daalt dan betaal je in 2020 nog maar €0,16 per kWh. 

Dit heeft impact op de TerugVerdienTijd voor een postcoderoosproject. Het businessmodel is namelijk gebaseerd op het terugontvangen van de energiebelasting. De verlaging van de energiebelasting beïnvloedt de  TVT nadelig.

N.a.v. dit bericht is er contact opgenomen met een informant van Hier Opgewekt:

Volgens de informant van Hier opgewekt wordt de totale verlaging van energiebelasting in 2026, 7, 34 ct. 

Hij gaf aan dat de minister wel heeft toegezegd  dat de terugverdientijd van 7 jaren in stand zal worden gehouden met compensaties of subsidies,  maar dat dit nog moet worden uitgewerkt.

 Via een georganiseerd overleg heeft “Hier Opgewekt” invloed op de voorgestelde regelingen.

De overheid wil met het klimaatakkoord de alternatieven voor het verwarmen van woningen met aardgas, zoals een warmtepomp of een warmtenet, financieel interessanter maken. Een warmtepomp draait op elektriciteit, dus een warmtepomp wordt interessanter als stroom goedkoper wordt. Daarnaast wordt aardgas duurder. Hierdoor worden isolatiemaatregelen maar ook een warmtepomp – met beiden bespaar je op aardgas – financieel (nog) aantrekkelijker. Ondanks dat de elektriciteit in Nederland nog niet 100% groen is, is het toch een groener alternatief dan aardgas. Met de geplande verduurzaming van de energieproductie moet deze in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Nu ligt het aandeel van groene elektriciteit nog op 12,5% (2017).

De prijs voor elektriciteit is opgebouwd uit de kosten voor productie, energiebelasting, opslag duurzame energie en BTW. Op dit moment betaal je gemiddeld genomen €0,20 per kWh wanneer je minder dan 10.000 kWh verbruikt per jaar (prijspeil 2018). Per kWh betaal je in 2018 ongeveer €0,05 aan productiekosten en gemiddeld €0,10 aan energiebelasting. De resterende €0,05 bestaat uit de BTW en de de kosten voor de opslag voor duurzame energie.

Projectvoortgang

Juni 2019

Afgelopen week zijn er verschillende activiteiten door het project afgerond. De coöperatie LangstraatZon is opgericht en de technische uitvraag bij een aantal installateurs is gedaan. We kunnen u dan ook informeren over een betere prijs per KWh. We hopen de komende weken een definitieve keuze te kunnen maken. Ook vinden vinden er gesprekken plaats met energieleveranciers.  Samen met Buurkracht en de gemeente wordt de communicatie voorbereid. Deze zal na de vakantieperiode worden gestart. We hopen dan zoveel mogelijk huishoudens te enthousiasmeren. Zodat de  opgewekte energie terecht gaat komen bij de inwoners van de gemeente Waalwijk.

 

Mailing zelfstroom

Mei 2019

Afgelopen weken is er in Waalwijk een mailing verspreid door Zelfstroom. Wij hebben al verschillende vragen ontvangen of dit een actie was van LangstraatZon. Vandaar dat we reageren op deze mailing en dan ook aangeven dat dit project geen onderdeel is van LangstraatZon.

LangstraatZon biedt ook aan mogelijk geinteresseerde die zelf niet kunnen of willen investeren een regeling aan. Je neemt dan deel aan LangstraatZon door deel te nemen. Je investeert in zonnepanelen en betaalt ze terug, met de opbrengst van de energiebelasting. 

Het voordeel van LangstraatZon is dat u ook deel kunt nemen als u geen eigen dak hebt, een ongunstige ligging van uw woning voor zonnepanelen hebt of op uw woning geen zonnepanelen mag plaatsen.

 

Persbericht April 2019

Waalwijk krijgt zonnepark voor 1500 huishoudens

Langstraat Energie Coöperatie wil dit jaar op het EcoPark in Waalwijk een zonnepark realiseren. De lokale duurzame energiecoöperatie wil in 2019 zo’n 750 huishoudens, verenigingen, kleine bedrijven of instellingen laten deelnemen. In 2020 wordt dit aantal uitgebreid naar 1500.

Samen met de gemeente Waalwijk is gezocht naar een locatie in Waalwijk om een zonnepark te realiseren. Het Ecopark aan de Gansoyensesteeg is de meest geschikte locatie. Op de oude stort van de gemeente is ruimte om 14.560 industriële panelen te plaatsen die gezamenlijk meer dan 5 miljoen KWh per jaar gaan opwekken. Dit is goed voor ca. 1500 huishoudens, verenigingen of kleinere bedrijven. Voor dit project is LangstraatZon opgericht. In de eerste fase eind 2019, bedoeld voor 750 deelnemers, kan de eerste groene stroom aan de energieleverancier worden geleverd.

Wethouder Dilek Odabasi van de gemeente Waalwijk en voorzitter Albert Pols van LangstraatZon kunnen niet wachten tot de eerste panelen worden geplaatst: “We hebben lang genoeg moeten wachten om deze stap te kunnen zetten. Samen werken we aan een groen en duurzaam Waalwijk.”

Het project wordt uitgewerkt in een zogenaamde postcoderegeling. De postcoderoosregeling vloeit voort uit het Energieakkoord 2013 en is bedoeld om de opwekking van lokale en duurzame energie te stimuleren. Met de postcoderoosregeling krijgen lokale bewoners de mogelijkheid gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op de energienota. Deelnemers in een energiecoöperatie zijn tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting. De deelnemers die in dit project investeren krijgen dus een rendements- en belastingvoordeel. De investering is binnen 9 jaar terugverdiend. Na deze 9 jaar gaan deelnemers geld verdienen aan het project. De minimale levensduur van het zonnepark is 15 jaar. Iedereen in de gemeente Waalwijk kan deelnemen aan het project en zo een duurzaam steentje bijdragen.

Binnenkort worden er informatieavonden georganiseerd. Dit wordt via de plaatselijke media en op www.langstraatzon.nl bekend gemaakt. Op de website is het ook mogelijk om nu al als geïnteresseerde aan te melden.

Informatiebijeenkomsten

Op onderstaande plaatsen en dagen krijgt u nadere informatie en kunt u inschrijven voor LangstraatZon

PLaatsLocatieDatumTijd (uur)
WaalwijkRKC Stadion
Landgoed DriessenSporthal de Slagen
Sprang-CapelleZidewinde
WaspikDen Bolder